0472 –215 98 63 sivilsavunma@agri.edu.tr

Sivil savunma Koordinatörlüğü

İtfaiye Servisi

İTFAİYE SERVİS PERSONELİNİN GÖREVLERİ:

a. Servis Amirinin Barışta Görevleri:

 • Sivil Savunma Komisyonunun kararları doğrultusunda, her yıl rutin olarak yapılması gerekli olan servis eğitim-tatbikat programına, kendi servis personelinin katılımını sağlamak,
 • Yapılacak olan rutin servis amirleri toplantısına katılarak, servis personelinin güncel tutulmasını sağlamak,
 • Servis malzeme ve teçhizatlarını her an kullanıma hazır halde bulundurulması hususunda gerekli takibi yapmak

Servis Amirinin Olağanüstü Halde ve Seferde Görevleri;

 • Servis personelinin yoklamasını yaparak, göreve hazır bulunmasını sağlamak ve görev dağılımı yapmak,
 • Servis personeline malzeme ve teçhizatlarının dağıtımını yapmak,
 • Kontrol Merkezi ve Karargâh Servis Amiri ile koordineli çalışarak, alacağı direktifler doğrultusunda servisini sevk ve idare etmek,
 • Serviste meydana gelen aksaklıkları gidermek.

b. Servis Amir Yardımcısının Görevleri:

 • Servis amirinin yukarıda belirtilen görevlerinde yardımcı olmak,
 • Servis amirinin vereceği emir ve görevleri yapmak,
 • Servis amiri bulunmadığında, servis amirinin görevlerini yapmak.

c. Ekip Başının Görevleri:

 • Takım amirinin vereceği görevleri yerine getirmek
 • Ekip personelinin hayati risk taşıyan alanlara giriş ve müdahalesine izin vermemek.

d. Ekip Personelinin Görevleri:

 • Yapılan iş bölümüne göre, kendisine verilecek görevleri yapmak,
 • Ekip Başının vereceği görevleri yapmak.

SERVİSİN GÖREVLERİ:

 • Bina içerisinde çıkacak yangınları kontrol altına almak, büyümesini önlemek ve söndürmek.
 • Can kurtarma faaliyetlerine ve enkazın kaldırılmasına yardımcı olmak.
 • Barışta ve seferde yangın önleyici tedbirler almak ve kontrol etmek.
 •  Müessese bölgelerindeki radyoaktif dekontaminasyonu (yıkamak suretiyle) yapmak.
 • Yangın önleyici tedbirler ve tertipleri alıp, yangını kontrol altına almaya çalışır.
 • Gelen Ağrı Belediye İtfaiyesi ekipleriyle koordineli çalışmak.

Hızlı Erişim