0472 –215 98 65 Fax: 0472-215 98 65 sem@agri.edu.tr

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Stratejik Plan-Sem

1-     Eğitim alanlarının beklentilerini öğrenmek,

2-     Eğitim hedeflerini belirtmek,

3-     Uygun eğitim malzemelerini kullanmak,

4-     Eğitimde katılımı sağlamak,

5-     Eğitim sonrası beklentilerin karşılanıp karşılanmadığını sorgulamak,

6-     Eğitim alanlarda geribildirim almak ve bu bilgileri iyileştirme amacı ile kullanmak,

7-     Zaman içinde geribildirimleri değerlendirmek ve sayısal verilerle iyileşmeyi görmek,

8-     Sadece eğitimde değil, eğitim ortamlarında da eğitim alanlarının mutlu olmasını sağlamak,

9-     Eğitim alan kişilerle teması korumak.