0472 215 40 00 syo@agri.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İdari Personel

  Fakülte Sekreter V. 

  Çetin ELÇİ 
  Telefon : 3017

  E-posta : celci@agri.edu.tr
   
 
 
 


Yazı - Personel Özlük İşleri

Tuba DOĞAN TAŞCI 
Telefon : 3171  E-posta : tdogan@agri.edu.tr 


Taşınır İşleri-Bölümler Sekreteri 

Haşim DAŞTAN 
Telefon : 3035  E-posta :  hdastan@agri.edu.tr
 
 
 
Tahakkuk 


Gülfide AKTAŞ 
Telefon :3025  E-posta : gaktas@agri.edu.tr


Satın Alma 

Ramazan KURBAN 
Telefon : 3025  E-posta : rkurban@agri.edu.tr


Kütüphane Sorumlusu 

Rıza GÖRDÜ 
Telefon : 3002  E-posta : rgordu@agri.edu.tr
 


  Şoför

Süleyman İLİDİ
Telefon :3002  E-posta: silidi@agri.edu.tr