0472 215 40 00 sabf@agri.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Neden Fakültemiz

Neden fakültemiz;

-Özelde insani ilişkileri baz aldığı için

-Genelde toplumla çevreyle bütünleştiği için

-Primer hedefi sağlıkta en iyiye ulaşmak olduğu için,

-Kendini her geçen gün yenileyebilen bir kurum olduğu için

-Öğrenciyle sıkı diyaloglar kurarak hedefe hep beraber ulaşabildiği için

-Evrensel etik ilkeleri benimsediği için

-İnteraktif eğitim modeliyle yetişkin eğitimi verdiği için

-Mesleğin saygın bir konuma sahip olması için gösterdiği çabalar için

-Holistik ve humanistik kavramlarla öğrenci yetiştirdiği için

-Hakkını arayan sorgulayabilen ,muhakeme yeteneği olan mezunlar verdiği için

-Sağlık sektöründeki ekip işbirliği kavramını öğrencilerle uygulayabildiği için

-İldeki sağlık sektöründe rol modeli olduğumuz için.