0472 215 40 00 sabf@agri.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Misyon - Vizyon

Misyon

Bilimsel ilkeler doğrultusunda sağlığın korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesi ve yaşam kalitesinin arttırılmasını hedefleyen, evrensel ve kültürel değerleri dikkate alan, mesleki bilgi ve beceriyle donatılmış, analitik düşünme becerisine sahip, yenilikçi meslek mensupları yetiştirmektir.


Vizyon

Mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış, bilimsel düşünceye sahip, etik değerleri ve multidisipliner yaklaşımı benimsemiş, liderlik özelliklerine sahip, alanında yetkin bireyler yetiştirerek toplumun sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen, yenilikçi ve nitelikli bir eğitim kurumu olmaktır.