0472 215 98 63 - 0472 216 20 08 rektorluk@agri.edu.tr
  • TR
  • EN

RektörümüzdenGELİN, GELECEĞİ BİRLİKTE PLANLAYALIM!

 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin Çok Değerli Mensupları,

Üniversiteler; bilimin, ilerlemenin ve teknolojinin merkezidir. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi, o ülkedeki eğitilmiş insan gücüyle doğrudan ilişkilidir. Eğitilmiş insan gücü de ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimdeki okullaşma oranları ile ifade edilir. Üniversitelerin, birisi araştırma, diğeri de eğitim öğretim olmak üzere iki temel fonksiyonu vardır. Toplumun ve bilimin ihtiyaç duyduğu alanlarda, gerekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmak, topluma yararlı eğitilmiş insan gücünü yetiştirmek, bunları toplumun ve bilimin hizmetine sunmak temel görevimiz olmalıdır.

Ancak üniversiteler sadece bilgi aktarmazlar, aynı zamanda ahlak ve değer yargıları da oluştururlar. Dolayısıyla eğitim kurumları evrensel bilgi birikimini gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra bilgili, erdemli ve ahlaklı bir insan yetiştirmeyi, kültür ve medeniyetimizin onurlu temsilcilerini ortaya çıkarmayı da kendilerine görev edinmelidirler.

Üniversitemiz; Rektörlük, Dekanlıklar, Müdürlükler, Genel Sekreterlik, İdari Personel ve Öğrenciler olarak bir bütündür. Bu bütünün parçaları olarak görevlerimizi en etkin biçimde, karşılıklı saygı ve sevgiyle, severek, özümseyerek ve benimseyerek yapmak, kalitemizi devamlı artırmak yegâne düşüncemiz ve hedefimiz olmalıdır. 

Çok Değerli Öğretim Elemanlarımız,

Unutmayın ki üniversitelerdeki akademik başarıların temel kaynağı sizlersiniz.

Millî ve Manevî değerlere bağlı, araştıran, sorgulayan, eleştiren, entelektüel, sorumluluk sahibi, mesleki anlamda donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiş Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin, sadece bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetleriyle değil, aynı zamanda Ağrı ilimiz ile bütünleşerek bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda sorunlara çözüm üreten,  yeni projeler geliştirecek olan sizlerin nitelikli çalışmalarıyla mümkün olacaktır.

Sizlerin varlığı, akademik kapasitemizin temel dayanağıdır. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” şiarını ilke edinen bir geleneğin mensupları olarak zengin bir dil, tarih ve kültür birikimine sahip olan bölgemizin ihtiyaç duyduğu alt yapıyı oluşturmak ve bu konuda derinlemesine araştırmalar yapmak, öncelikli hedeflerimiz olmalıdır.

Sevgili Öğrenciler,
 
Sizler bizim varlık sebebimizsiniz. Üniversite öğrencilik yıllarının bir hasat mevsimi olduğunu, bu süreçte kendinizi hem bilimsel ve mesleki yönden, hem sosyal açıdan yetiştirmeniz gerektiğini, sizin için çok büyük fedakârlıklara katlanan ailenize karşı da büyük bir sorumluluğunuz bulunduğunu hiçbir zaman unutmamalısınız. Sadece başarılı olmak için değil, topluma yararlı ve değerli bir fert olmak için gayret etmelisiniz. Sizler bu ülkenin aydınlık geleceğisiniz. Daima bunun bilincinde olmalısınız.

Sizlere, üniversitenizi iyi tanımanızı öneririm. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde öğrenci olmanın mükemmelliğini; üniversitenizin sizlere sunduğu imkânları tanıdıkça ve değerlendirdikçe daha iyi anlayacak ve daha çok takdir edeceksiniz. Duyduğunuz güvenin; üniversitenizde edineceğiniz bilgilerle, deneyimlerle ve yaşayacağınız mutluluklarla derin bir aidiyet bilincine dönüşeceğinden; hayatınızın her döneminde kendinizi bir Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mensubu olarak hissedeceğinizden eminim.  

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin Çok Değerli Çalışanları,

Üniversitemizde verilecek hizmetin kalitesi, sizlerin katkısı ile yükselecektir. Tatlı dille, güler yüzle ve göstereceğiniz büyük gayretle destek hizmetinizi en iyi şekilde vereceğinizden kuşkum yoktur.

Hepimizin,  görevlerimizi karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde; huzurlu bir ortamda, sadece eleştirerek değil, tespit yaparak ve çözüm üreterek yapacağımıza, bu bayrak yarışında üniversitemizi daha iyi noktalara taşıyacağımıza inancım tamdır.

Çalışmalarımızın, sağlıklı, huzurlu ve verimli geçmesini diliyor; bu yeni dönemin başta Üniversitemiz olmak üzere eğitim camiası için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ederek, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT
Rektör

Hızlı Erişim