0472 215 98 63 - 0472 216 20 08 rektorluk@agri.edu.tr
 • TR
 • EN

Misyonumuz-Vizyonumuz

Misyonumuz

Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel kimliği ile öne çıkan, şehirle bütünleşen, bölgesel çözümler üreten; kaliteli eğitim hizmeti, nitelikli ve sürdürülebilir projelerle sosyo-ekonomik hayata katkı sağlayan, millî ve evrensel değerleri benimseyen, erdemli insanlar yetiştiren bir üniversite olmaktır.

Vizyonumuz

Eğitim-öğretimde kaliteyi önceleyen, toplumun değişim ve gelişimine öncülük eden, uluslararası düzeyde tanınan, etik değerlere sahip, tercih edilebilir bir üniversite olmaktır.

Temel Değerlerimiz

 • Adalet
 • Liyakat
 • Ahlak
 • Empati
 • Şeffaflık
 • Bilimsellik
 • Özgürlük
 • Girişimcilik ve Yenilikçilik
 • Katılımcılık
 • İnsan Odaklılık
 • Doğaya ve Çevreye Duyarlılık

Hızlı Erişim