0472 215 98 63 - 0472 216 20 08 rektorluk@agri.edu.tr
  • TR
  • EN

Yönetim Kurulu

Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

* Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek 

* Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, 

* Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak, 

* Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 

* Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.  

# Görev Adı Soyadı -
1 Başkan Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT Rektör
2 Üye Prof. Dr. Fuat SAYIR Tıp Fakültesi Dekanı
3 Üye Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT Patnos Sultan Alparslan Doğa Bil. ve Müh. Fakültesi Dekan V.
4 Üye Prof. Dr. Faruk KAYA Bilimleri Fakültesi Dekan V.
5 Üye Prof. Dr. Adem YERİNDE İslami İlimler Fakültesi Dekanı
6 Üye Prof. Dr. Murat GÜNEY Eczacılık Fakültesi Dekan V.
7 Üye Prof. Dr. Rıdvan DURAK Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
8 Üye Prof. Dr. Önder ŞİMŞEK Eğitim Fakültesi Dekanı
9 Üye Prof. Dr. İdiris DEMİREL İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekanı V.
10 Üye Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR Spor Bilimler Fakültesi Dekanı
11 Üye Prof. Dr. Veysal ÇOMAKLI Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
12 Üye Prof. Dr. Güray OKYAR
13 Üye Prof. Dr. Murat ŞENTÜRK
14 Üye Prof. Dr. İdiris DEMİREL
15 Raportör Muhammet Nuri KILIÇ Genel Sekreter

Hızlı Erişim