0472 215 98 63 - 0472 216 20 08 rektorluk@agri.edu.tr
  • TR
  • EN

Yönetim Kurulu

Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

* Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek 

* Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, 

* Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak, 

* Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 

* Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.  

#

Görev

Adı Soyadı

-

1

Başkan

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT

Rektör

2

Üye

Prof. Dr. Metin AKGÜN

Tıp Fakültesi Dekan V.

3

Üye

Prof. Dr. Mucip GENİŞEL

Patnos Sultan Alparslan Doğa Bil. ve Müh. Fakültesi Dekan V.

4

Üye

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT

Doğubayazıt İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan V.

5

Üye

Prof. Dr. Mehmet Salih GECİT

İslami İlimler Fakültesi Dekan V.

6

Üye

Prof. Dr. Murat GÜNEY

Eczacılık Fakültesi Dekanı

7

Üye

Prof. Dr. Alperen KAYSERİLİ

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.

8

Üye

Prof. Dr. Önder ŞİMŞEK

Eğitim Fakültesi Dekanı

9

Üye

Prof. Dr. Erdal YILMAZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekanı

10

Üye

Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR

Spor Bilimler Fakültesi Dekanı

11

Üye

Prof. Dr. Veysal ÇOMAKLI

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

12

Üye

Prof. Dr. Hülya AKINCIOĞLU

Profesör Temsilcisi

13

Üye

Prof. Dr. Figen ATABEY

Profesör Temsilcisi

14

Üye

Prof. Dr. Metin AKGÜN

Profesör Temsilcisi

15

Raportör

Muhammet Nuri KILIÇ

Genel SekreterHızlı Erişim