0472 215 98 63 - 0472 216 20 08 rektorluk@agri.edu.tr
  • TR
  • EN

Ağrı'nın Kronolojik Tarihi

  M.Ö. 3000 Hurriler dönemi.

-    M.Ö. 1500 Mittani İmparatorluğu dönemi
-    M.Ö. IX. yy. Urartu egemenliği dönemi
-    M.Ö. VI. yy. Medler dönemi
-    M.Ö. 549-331  Persler dönemi
-    M.Ö. 330-323 Büyük İskender dönemi.
-    M.Ö. 331-189 Selevkos Devleti dönemi
-    M.Ö. 189-M.S. III. yy. Romalılar ve Partlar dönemi.
-    M S. IV. yy. Hun Türkleri ve Sasaniler arasında el değiştirmesi.
-    M.S. VIII. yy. Bagratlı döneminin yaşanması
-    M.S. IX-XI yy. Bizanslar ve Araplar arasında el değiştirmesi.
-    1064’te Büyük Selçukluların hâkimiyetine girmesi.
-    13. yy Moğol İstilasının gerçekleşmesi
-    14. yy. sonlarında Celayirliler Bayezid’e hâkimiyet kurması.
-    14. yy. Akkoyunlular ile Karakoyunlular arasında sürekli el değiştirmesi.
-    15. yy. Safevi egemenliğine girmesi
-    1514 yılında Yavuz Sultan Selim’in Şah İsmail üzerine düzenlediği Çaldıran Seferi’nde  Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine geçmesi ve Osmanlı hâkimiyetine geçtikten sonra yurtluk-ocaklıkla yönetilmesi
-    1578 yılına kadar Osmanlı-İran arasında el değiştirmesi
-    1578-1585 yılları arasında Van Eyaletine bağlanması
-    III. Murad döneminde düzenlenen Tahrir Defteri’ne göre Bayezid Sancağı ve Tevabihi; Eleşkirt, Şelve, Diyadin, Ovacık, Bayezid, Urut ve İskender Kalesi toplam altı sancak olup, Karakilise’nin Şelve (Tutak, Hamur) nahiyesine tabi bir köy yerleşmesi olması
-    16. yy. son çeyreğinde 17 hanelik bir yerleşim yeri olması
-    1585-1603 yılları arasında Revan Eyaleti’ne tabi olması
-    1604 yılında Revan’ın Osmanlı hâkimiyetinden çıkmasıyla birlikte Van Eyaleti’ne bağlanması
-    17-18. yy. bazen Van bazen de Erzurum eyaletine bağlanmsı
-    18. Yüzyıldan Cumhuriyet dönemine kadar Erzurum vilayetine bağlı kalması
-    1821-1822 yıllarında İran istilasına uğraması
-    1845 yılından itibaren yurtluk-ocaklık statüsünün kaldırılması
-    1828-1829,1854-1856,1877-1878 yıllarında Rus işgaline uğraması
-    1878 Berlin Antlaşması ile Rus işgalinin sona ermesi
-    19. yy. sonlarında Bayezid, Diyadin, Eleşkirt, Ayntab (Tutak) ve Karakilise (Karaköse) adlarıyla beş kazaya ayrılması
-    1919 yılında Karakilise isminin Kazım Karabekir Paşa’nın girişimleriyle Karaköse olarak değiştirilmesi.
-    Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı’dan kalan sancakların vilayet olarak teşkilatlanmasıyla Bayezid’in vilayete dönüştürülmesi.
-    1927 yılında vilayet merkezinin Bayezid’den Karaköse’ye taşınması
-    1935 yılında Bayezid’in isminin Doğubayazıt olarak değiştirilmesi
-    1938 yılında Karaköse isminin Ağrı olarak değiştirilmesi.

Hızlı Erişim