0472 215 98 63 - 0472 216 20 08 rektorluk@agri.edu.tr
  • TR
  • EN

2018-2019 Erasmus+ Personel Hareketliliği İlanı

Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Takvimi: Başvurular 10 Aralık 2018- 28 Aralık 2018 tarihleri arasında Uluslararası İlişkiler Birimine yapılacaktır.

2018-2019 Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru İlanı Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında iki alt faaliyet gerçekleştirilebilmektedir:

1- Ders Verme Hareketliliği: Üniversitemizde ders vermekle yükümlü akademik personelin (Prof, Doç, Yrd.Doç ve Öğr.Gör.) program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesi veya program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan personelin üniversitemizde öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesidir.

2- Eğitim Alma Hareketliliği: Üniversitemizdeki akademik veya idari personelin program ülkelerinin birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyettir. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere üniversitelerde veya işletmelerde (konferans hariç) çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.


Başvuru Şartları:

• Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin üniversitemizde tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Üniversitemizde istihdam edilmiş personel için kadro şartı aranmaz. Hizmet alımı yolu ile üniversitemizde istihdam edilmiş personel ile üniversite arasında sözleşme bulunmadığından bu kişiler faaliyetten faydalanamaz.

• Ders Verme ve eğitim alma hareketlilikleri, kurumlar arası anlaşma kapsamında gerçekleştirilir. Kurumumuzun anlaşmalı üniversiteler listesi ve kontenjan sayıları için Tıklayınız 


 
Başvuru Belgeleri

• Personel hareketliliği için karşı kurumdan alınmış olan davet mektubu ( personel hareketlilik türü, tarihleri ve konusunu içermelidir).

• Dil belgesi (YDS/KPDS/ÜDS/YÖK-DİL veya muadili bir sınavdan 50 veya üstü puan aldığını gösterir belge). (Akademik personel için geçerlidir, idari personel başvurularında taban puan olmamakla birlikte değerlendirme aşamasında daha yüksek puana sahip olan adaylar önceliklendirilecektir.)

  • Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Formu Ders VermeEğitim Alma
  • Erasmus+ Personel Hareketliliği Değerlendirme Formu
  • Erasmus+ Personel Hareketliliği Hareketlilik Sözleşmesi  (Sonuç Listesi açıklandıktan sonra hareketlilik sürecinde doldurulacaktır.)
  • Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Öğretim Programı (Sonuç Listesi açıklandıktan sonra hareketlilik sürecinde doldurulacaktır ve sadece ders verme hareketliliği için geçerlidir.
  • Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Eğitim Programı (Sonuç Listesi açıklandıktan sonra hareketlilik sürecinde doldurulacaktır ve sadece eğitim alma hareketliliği için geçerlidir.)

Davet mektubunun aslının son başvuru tarihine kadar ulaşmaması durumunda aslı daha sonra Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilmek üzere taranmış kopyası ile başvuru yapılabilir.


Değerlendirme Ölçütleri:

2018/2019 akademik yılında personel hareketlilikleri başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki tabloda belirtilen ölçütlere yer verilecektir.

Kriterler

Katkısı

1

Dil belgesi puanı

100 üzerinden dil belgesi puanı

2

Özel ihtiyaç sahibi olmak (Engelli)

+20

3

Gazi olmak, gazi veya şehit yakını (eşi veya çocuğu) olmak

+20

4

İdari personel olmak. (Eğitim alma hareketliliği için).

+15

5

Mesleki bir eğitime katılacak olmak (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri vb.)

+15

6

Daha önce Erasmus kapsamında Eğitim Alma/Ders Verme Hareketliliği gerçekleştirmemiş personel olmak.

+10

7

Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm veya birim olmak.

+10

8

Daha önce gidilmemiş ülkelere yapılan başvurular

+10

9

Erasmus anlaşması yapmış olmak ( bir önceki Erasmus personel ilanından işbu ilana kadar geçen süre içerisinde).

+10

10

Daha önce Erasmus Eğitim Alma/Ders Verme Hareketliliği gerçekleştirilmiş ise (her bir faaliyet için).

-10


  • Yapılan puanlama sonucunda eşit puan alınmış olması halinde, dil puanı yüksek olan personel önceliklidir.


Faaliyet Dönemi: Faaliyet dönemi 01 Haziran 2018 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsar.


Faaliyet Süresi:
Her iki hareketlilik türünde de seyahat süresi hariç, 2 gün ila 2 ay arasındadır. Eğitim alma hareketliliğinde eğitimin tüm gün sürmesi beklenmektedir. Ders verme faaliyeti ise haftalık (veya daha kısa bir kalış dönemi) en az 8 saatlik bir ders verme faaliyetini kapsamalıdır. Verilmesi gereken zorunlu ders saatinin 1 haftadan fazla hareketliliklerde bu süreye orantılı olarak artması gerekmektedir. (2 hafta=min.16 saat / 3 hafta=min.24 saat).


Hibe Şartları:
Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek hibe katkı niteliğinde olup, yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Program kapsamında giden personele, Ulusal Ajans tarafından her yıl belirlenen tarihlerde, miktarlarda ve usullerde Koordinatörlüğe tahsis edilen bütçeden ödeme yapılır. Hibe, kesintiye (vergi, sosyal güvenlik ve/veya diğer sosyal giderler, idari yönetim veya kayıt ücreti) tabi tutulmaksızın Koordinatörlük aracılığı ile ödenir. Her personel, değişim hibesi almadan önce Koordinatörlük ile bir sözleşme imzalar. Hibe ödemesi Avro olarak yapılır. Hibe ödemesi günlük yevmiye ve Avrupa Komisyonu mesafe hesaplayıcısına (EU distance calculator) göre belirlenecek seyahat ücretinden oluşmaktadır.


Personel hareketliliğinden faydalanma hakkı kazandığı halde koordinatörlüğe tahsis edilen hibe bütçesi nedeniyle hibe alamayanlar, planladıkları hareketlilik faaliyetini hibesiz olarak gerçekleştirebilir.

Hibe Miktarları: 2018/2019 akademik yılı hibe miktarları aşağıda sunulmuştur:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

119


Not: Yukarıdaki hibeler 2018 sözleşme döneminden itibaren seçilen personele uygulanacaktır. Örneğin 2018-2019 akademik dönemi için hareketliliğe katılacak iki personelden 2017 sözleşme dönemi için seçilene 2017 sözleşme döneminde geçerli olan hibeler, 2018 sözleşme döneminde seçilene yukarıdaki tabloda yer alan hibe miktarları uygulanacaktır.

Not: Hibe desteği verilecek maksimum gün sayısı (seyahat günleri hariç) 10 gündür. Kişi daha fazla süre faaliyet gerçekleştirse dahi ancak 10 gün için hibe ödemesi yapılacaktır.

Seyahat Desteği: Avrupa Komisyonu ‘’Mesafe Hesaplayıcısı’’ aracılığıyla belirlenecek mesafelere göre hibe hakkı kazanan personele ödenecek seyahat desteği aşağıdaki şekildedir: Tıklayınız

Mesafe (KM)

Seyahat Desteği (Avro)

10-99

20

100 - 499

180

500 - 1999

275

2000 - 2999

360

3000 - 3999

530

4000 - 7999

820

8000 km ve üzeri

1500


Not: Mesafe bandına göre tahsis edilen seyahat hibesinin, toplam seyahat masraflarının en az %70’ini karşılamadığını kanıtlayan yararlanıcılar, karşılanmayan miktarı belgelendirmek kaydıyla istisnai masraf olarak talep edebilirler. Bu kapsamda alınabilecek ek hibe toplam seyahat masraflarının %80’ini geçemez.