0 (472) 502 30 50 pmyo@agri.edu.tr

Patnos Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol

İÇ KONTROL

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
            1.2.2 Birim Toplantı Tutanakları        
           
 1.1.4. Birim İç Kontrol Komisyonu
            1.4.1. 2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu
      2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu
      2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu
 
                      2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu 

                      2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu 
                   
  2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu 

            STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
                        2.4.1. Birim Teşkilat Şeması
                        2.2.1 Görev Tanımları
                        2.6. 1 Hassas Görev Listesi

            STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
                        3.6.1. Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu

STANDART 4. Yetki Devri
             4.1.1. İş Akış Şemaları

2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI

STANDART 5. Planlama ve Programlama

            STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

6.1.1. Risk Belirleme Kartı

6.1.2.  Risk Kayıt Raporu

6.2.2. Risk Oylama Formu, 


3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

7.2.2. Toplantı Tutanağı İmza Listesi

           STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

STANDART 9. Görevler Ayrılığı

STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller

 10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi

STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği

11.1.1. Görev Dağılım Çizelgesi

11.3.1. İş Devir Formu

STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
 

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

STANDART 13. Bilgi ve İletişim
STANDART 14. Raporlama
STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi


5-İZLEME STANDARTLARI

STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
                          17.3.1. Birim Koordinatörü

            STANDART 18. İç Denetim