0 (472) 502 30 50 pmyo@agri.edu.tr

Patnos Meslek Yüksekokulu

Mevzuat

KANUNLAR

6245 Sayılı Harcırah Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hakkında Mevzuatlar
2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
3628 Sayılı Mal Bildirimlerinde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

DEVLET MEMURLUKLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik
Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik
Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi
Norm Kadro ve Yer Değiştirme Yönergesi
A.İ.Ç.Ü. İdari Personel Ödül Yönergesi
İnsan Kaynakları Yönergesi

YÜKSEKÖĞRETİM İLE İLGİLİ MEVZUAT

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
1416 Sayılı Kanun
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(1)
Akademik Atanma ve Değerlendirme Kriterleri
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

YÖNETMELİKLER VE YÖNERGELER

2012 Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (YENİ)
Devamsızlık İzin Kayıt Sildirme İşlemleri Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi (YENİ)