0 (472) 502 30 50 pmyo@agri.edu.tr

Patnos Meslek Yüksekokulu

Misyon-Vizyon

Misyon

Bilime ve bilimselliğe bağlı, uluslararası düzeyde akademik ve mesleki teknik beceriler ile donatılmış, mesleki ahlaka sahip, öz güveni yüksek, aydın, hoşgörülü, insani ve etik değerlere saygılı, yüksek performanslı insan gücü yetiştirmektir.

 
Vizyon

Mesleki eğitimin önemini kavratan, Türkiye'de Mesleki eğitimin düzeyini yükselten, iş yerinde uygulamalı eğitimine önem veren, ülke standartlarında kariyer kazandıran, işletmelerimizin ulusal ve uluslararası rekabeti için, stratejik insan kaynağı oluşturan bir yüksekokul olmak. 

Temel Değerler

  • Adalet
  • Liyakat
  • Ahlak ve Etik Duyarlılık
  • Empati
  • Bilimsellik
  • Özgürlük
  • İnsan Odaklılık
  • Girişimcilik ve Yenilikçilik
  • Şeffaflık ve Katılımcılık
  • Doğaya ve Çevreye Duyarlılık