0472 215 98 63 - 0472 216 20 08 rektorluk@agri.edu.tr
  • TR
  • EN

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Hakkında Öğrencilerimize Duyuru


Üniversitemiz Senatosu 08.09.2020 tarihinde toplanarak 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarı yılı faaliyetlerine ilişkin aşağıdaki kararları almıştır:

Tüm Dünyayı ve Ülkemizi etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan ek tedbirler kapsamında, Ülkemizde ve İlimizde küresel salgının ilerleyişi ve bunun 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkileri, Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen çerçeve kararları ihtiva eden “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi’nde yer alan ilkeler doğrultusunda, Sağlık Bakanlığının tavsiye kararı ve Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’nın 04.09.2020 tarih ve E. 55362 sayılı yazısındaki tavsiyeleri de göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Öğrenci, akademik ve idari personel ile genel halk sağlığını tehlikeye atmamak, ülke genelinde yürütülen küresel salgın ile mücadeleye katkıda bulunmak ve bulaş riskini en aza indirmek için 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılına ilişkin olarak;

  • Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarımızdaki teorik derslerin ve teorik dersler ile bütünleşen laboratuvar uygulamalarının uzaktan eğitim yolu ile online yapılmasına
  • Sağlık alanında eğitim veren başta Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere tüm teorik derslerin uzaktan eğitim yoluyla online yapılmasına, uygulama eğitimlerinin ise mümkün olduğunca uzaktan eğitim yoluyla yapılması önerilmekle birlikte, uzaktan eğitim yolu ile online yapılması mümkün olmayan durumlarda pandemiden korunma, fiziki koşullar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmiş gruplar halinde dönüşümlü olarak dönem içerisinde, yarıyıl sonunda veya bahar yarıyılında yüz yüze yapılmasına, bahar yarıyılında da yapılamaması durumunda bu dersler için yaz döneminde yoğunlaştırılmış program uygulanması hususunda nihai kararların ilgili birimlerce alınmasına,
  • Lisans ve Pedagojik Formasyon programlarında bulunan öğretmenlik uygulaması, okul deneyimi, kurum deneyimi eğitimi alan öğrencilerin ilgili derslerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından belirlenecek takvim ve yönteme göre yürütülmesine,
  • Pedagojik Formasyon ve TÖMER sertifika program derslerinin uzaktan eğitim yolu ile online yapılmasına,
  • Mesleki eğitim uygulamalarının, ilgili kurumlarla yapılacak yazışmalar çerçevesinde belirlenecek takvim ve yönteme göre yürütülmesine,
  • Dönem içi yapılacak ara sınavların ölçme ve değerlendirmesi dersin özelliğine ve ilgili öğretim elemanın tercihine göre sunum, tartışma, kısa süreli sınav, ödev, araştırma raporu, online sınav gibi yöntemlerden bir ya da birkaçı şeklinde yapılabilmesine,
  • Akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılması planlanan final, bütünleme, mazeret ve tek ders sınavlarının sınav şeklinin pandeminin seyrine göre daha sonra belirlenmesine,
  • Lisansüstü seminer sunumları, yeterlilik sınavları ve tez savunmalarının; tez danışmanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde şeffaf, denetlenebilir ve kayıt altına alınması şartıyla yüz yüze veya online olarak yapılmasına,

 Oy birliği ile karar verildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ailesi olarak, ülkemizi derinden etkileyen covid-19 salgını sürecinde öğrencilerimizin sağlığını birinci önceliğimiz görüp; eğitim öğretim faaliyetlerinin en etkili şekilde yürütülmesi için tüm çabamızla gerekli tedbirleri alıyor, bu zorlu süreci her anlamda en az kayıpla atlatarak yeniden sınıflarımıza kavuşmayı temenni ediyoruz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü