0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Etik Kurul Başvuru

*Başvuru Formu için tıklayınız.


Not: Bu Formlar öğrenci veya danışman tarafından eksiksiz hazırlanacak olup, öğrencinin danışmanı tarafından  Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı’na üst yazı ile gönderilecektir.
 

*Kurum dışı (AİÇÜ personel ve öğrencileri hariç) başvurular Başvuru Formu ile beraber Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı’na elden yapılmalıdır.

* Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu kararı sonuçlanan anket çalışmaları ilgili birim/kurum/kuruluş veya kişilerden izin alınmasını talep eden Danışmanlar İzin Talep Formunu ekleri ile beraber eksiksiz doldurup Müdürlüğümüze yazı ile başvuracaklardır.
*İzin Talep Formunda eksiklik olan ve anket yapılacak kurumları ayrıntılı olarak belirtilmeyen talep formları Genel Sekreterlikçe işleme alınmamaktadır.


*Gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından öğrenci Anket çalışmasına başlayabilir.