0472 215 98 63 - 0472 216 20 08 rektorluk@agri.edu.tr
  • TR
  • EN

2021-2022 VE 2022-2023 Erasmus+ Personel Hareketliliği Sonuçları

Covid19 Pandemisi ve Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında imzalanan protokollerin geç işleme konması sebebiyle, Üniversitemiz Erasmus Komisyonu tarafından Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvurularının 2021-2022 ve 2022-2023 sözleşme yıllarını kapsayacak biçimde değerlendirilmesine karar verilmiştir.  

Üniversitemize 2021-2022 ve 2022-2023 sözleşme yıllarında Ders Verme Hareketliliğinde toplam 23, Eğitim Alma Hareketliliğinde ise toplam 20 personel için hibe tahsisi yapılmıştır. Üniversitemiz Erasmus Komisyonunun aldığı karar uyarınca Erasmus Programı’ndan son 3 sözleşme yılı (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021) içinde yararlanmamış olanlar değerlendirmeye alınmıştır. Son 3 yıl hareketlilikten faydalanmamış olanların tümü birim/fakültelerine bakılmaksızın başvuru formlarındaki toplam puanlarına göre sıralanmıştır. Ayrıca, açıklanan asil listedeki toplam sayının yarısı kadar yedek aday belirlenmiştir.

 

Eğitim Alma Hareketliliği başvurularında idari personel önceliklendirilmiş olup, araştırma görevlisi başvuruları için de başvuru puanı esasına göre 1 kontenjan tahsis edilmiştir. Kontenjan belirlenmesinde, daha önce hareketlilikten yararlanmamış olan birimlerin ve personelin teşvik edilmesi ve idari ve akademik hareketliliğin adil bir dağılım sağlaması adına kapsayıcılık hedeflenmiştir. Birim kontenjan sayıları; başvuran birim sayısı, başvuru yapan birimlerin dağılımı, her birimden yapılan başvuru sayısı ve Erasmus program hedeflerine göre ilan süreci sonunda değişiklik gösterebilmektedir.

Asil listede isimleri açıklanan personelimizin 14.04.2023 tarihine kadar gidilecek kurum/kuruluştan alınmış davet mektuplarıyla birlikte Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Davet mektubu alınması sürecinde, gidilecek olan kurum tarafından talep edilen Eğitim Alma- Ders Verme Hareketlilik anlaşması (Teaching/Training) Agreement belgesi ve davet mektubu alınması sonrasında doldurulması gereken (Sözleşme) belgelerinin de tamamlanarak Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilmesi gerekmektedir. 

Tüm personelimize saygıyla duyurulur.

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Zemin kat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkez Kampüs


Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Sonuçları

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Sonuçları