0472 215 98 63 - 0472 216 20 08 rektorluk@agri.edu.tr
  • TR
  • EN

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden Duyuru

Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlara yönelik aktif hale getirilen görev talepleri için her merkez özelinde ilgililere kısa mesaj (SMS) gönderilmek suretiyle görev başvurusunda bulunmaları yönünde çağrı yapılmaktadır. Sınav sonrası toplanan geri bildirimler ve alınan şikayetler doğrultusunda yapılan incelemede
Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen merkezi atamalarda bazı merkezlerin düzenli olarak yeterli düzeyde görev talebi sayısına ulaşamadığı bu nedenle de açıkta fazla sayıda kontenjan kaldığı; Bu açığı da kayıtlı idari personelden görevlendirme yapmak suretiyle kapatmaya çalıştıkları ya da kapatamadıkları
İdari personele görev verebilmek amacıyla akademik personel kaydı yapılmadığı
tespit edilmiştir. 
Tespiti yapılan bu durumların doğrudan veya dolaylı olarak sınav anında ve sonrasında bir takım sorunlara sebep olduğu görülmekle birlikte konu ile ilgili bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu doğrultuda; 2023-2024 Bahar Dönemi itibariyle yapılan yeni düzenlemede belli idari ünvanlar için Salon Başkanı, Gözetmen, Engelli Gözetmen ve Yedek Görevli kontenjanlarına  atama yapılamamasına karar verilmiştir. Bu sebeple görevli atama döneminde sorun yaşanmaması adına ilgili merkezlerimizin yeni görevli kayıt etmek suretiyle mevcut görevli havuzlarını ivedilikle büyütmeleri ve bu konuda direk aksiyon almaları sürecin en etkin ve verimli şekilde değerlendirmesi açısından önem arz etmektedir.