0472 215 98 63 - 0472 216 20 08 rektorluk@agri.edu.tr
  • TR
  • EN

Erasmus Programı 2024-2025 Güz Ve Bahar Dönemi Öğrenci Öğrenim Ve Staj Hareketliliği İlanı

“Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında 2024 proje yılı hibeleri henüz belirlenmemiştir. Belirlense dahi hibelerin aktarılması yıllık katkı anlaşmasının imzalanmasını takiben gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan, kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

Aşağıda belirtilen maddeler ve e-Devlet sisteminde yayınlanmış olan ilan metninin tamamı okunmadan yapılan eksik başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Erasmus Programı Öğrenim ve Staj hareketliliği ilanları, Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus Başvuru Portalı ( https://turnaportal.ua.gov.tr/ ) üzerinden yayınlanmıştır. Başvuru sürecinin nasıl tamamlanacağına dair bilgilendirme aşağıda verilmiştir.

*Not ortalaması (AGNO) 4’lük sistemde 2,20 altı olan lisans / önlisans ve 2,50 altı olan yüksek lisans öğrencileri kesinlikle başvuru yapamayacaklardır. 

* Hareketlilik hakkı kazandığı halde mücbir sebep olmaksızın yaralanmayan adayların sonraki başvurularında (-10) puan kesinti uygulanacaktır.

*Öğrenim ve staj hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: Akademik başarı düzeyi: % 50 ve Dil Sınavı: % 50

*İki hareketlilik türüne de (öğrenim ve staj birlikte) başvuru yapacak adayların hareketlilik gerçekleştirmek istedikleri türde puanına -10 puan kesinti uygulanacaktır.

ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

1-      Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus Başvuru Portalı ( https://turnaportal.ua.gov.tr/) üzerinden alınacak başvuru çıktısı (Sonuçların açıklanmasından itibaren asil ve yedek olarak belirlenen adaylar tarafından Uluslararası İlişkiler Birimine şahsen teslim edilmelidir).

2-      Staj hareketliliği adayları için (mevcut ise) staj için alınmış kabul mektubu veya belgesi (başvuru sürecinde sisteme yüklenmelidir). (Sonuçların açıklanmasından itibaren asil ve yedek olarak belirlenen adaylar tarafından Uluslararası İlişkiler Birimine şahsen teslim edilmelidir).

3-      Başvuru sürecinde sistem (https://turnaportal.ua.gov.tr/) tarafından talep edilen belgelerin tüm öğrenciler tarafından sisteme eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir. İlave hibe/içerme desteği alabilecek durumda olan adayların, durumlarını gösterir resmî belgeleri başvuru sistemine yüklemeleri önem arz etmektedir. (Bu belgeler sonuçların açıklanmasından itibaren asil ve yedek olarak belirlenen adaylar tarafından Uluslararası İlişkiler Birimine şahsen teslim edilmelidir).

ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ADIMLARI

1-      ( https://turnaportal.ua.gov.tr/) adresine giriş yapılır. Üst menüde e-devlet ile giriş yap bölümünden, e-devlet bilgileri ile giriş yapılır. Ekrana gelecek olan Erasmus öğrenim ve staj ilanlarından tercih edilen seçilir. İlan metni okunur ve onaylanır.

2-      Başvuru sisteminde profil bilgileri kontrol edilerek, e-mail ve telefon bilgileri güncellenir. Ana menüye dönüş yapılarak resim yüklenir (resmin tanınır ve yüzünüzü kapsıyor olması gerekmektedir). Daha sonra bilgi adımları sırayla doldurularak ilerlenir.

3-      Başvuru tercihleri bölümünde, ekrana gelen üniversitelerden en az bir üniversite seçilerek devam edilmelidir. Tercih listesinin son hali, kazanan adaylarla yapılacak olan Erasmus oryantasyon toplantısında belirlenecektir. Anlaşmalı olduğumuz üniversite listesine:https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=5894&bid=680&tid=5&dil=tr-TR    adresinden ulaşılabilir.

4-      İletişim bilgileri yazılır (ikamet adresinin sürekli ikametin sağlandığı adres olması tavsiye edilir. Örn. Ev Adresi)

4-      Başvuru onaylanır, başvuru formu indirilerek, çıktı alınmak üzere saklanır. (Sonuçların açıklanmasından itibaren asil ve yedek olarak belirlenen adaylar tarafından Uluslararası İlişkiler Birimine şahsen teslim edilmelidir).

ÖNEMLİ NOT: Sınavda başarılı olan öğrenciler Erasmus hareketlilik süreçlerine dair sorumlulukları kabul etmiş sayılırlar. Hareketlilik hakkı kazandığı halde mücbir sebeplerle hareketlilikten yaralanamayan öğrencilerin hakkı bir sonraki başvuru döneminde saklı olmayacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ

 

İLAN TARİHİ: 03/04/2024

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 22/04/2024

 

SINAV TARİHİ: 25/04/2024 (10:00 Yazılı Sınav) 26/04/2024 (10:00 Sözlü Sınav) 


SINAV YERİ: Yabancı Diller Yüksekokulu, Zemin Kat Derslikleri

 

SONUÇLARIN İLANI: 03/05/2024 

ÖNEMLİ NOT: Erasmus Hareketliliğini kazanan öğrencilerle, seçim sonuçlarının duyurulmasının ardından, sonraki süreçler hakkında bilgilendirilmek üzere Dış İlişkiler Biriminde oryantasyon toplantısı düzenlenecektir. İlgili toplantının tarih ve yer bilgileri üniversitemiz anasayfasında yayınlanacak olan sonuç ilanı ile birlikte duyurulacaktır.

İtirazlar/Şikayetler

Sınav şikayet/itiraz süreçleri için Yabancı Diller Yüksekokulundan yazılı olarak bilgi talep edilebilir. Sınav sonuçları ile ilgili itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesini takip eden 2 (iki) işgünü içerisinde yapılmalıdır.

Diğer konularda şikayet/itiraz işlemleri yazılı olarak Dış İlişkiler Birimine iletilmelidir.

Detaylı Bilgi ve Belge Teslimleri İçin:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Dış İlişkiler Birimi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Zemin Kat