0472 –215 98 63 sivilsavunma@agri.edu.tr

Sivil savunma Koordinatörlüğü

Hakkımızda

SİVİL SAVUNMANIN TANIMI:

Sivil Savunma: Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.

SİVİL SAVUNMA TARİHÇESİ:

    • Ülkemizdeki Sivil Savunma Hizmetleri, ilk olarak 1928 yılında yürürlüğe konulan “Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa Ve Muhafazası Talimnamesi” ile düzenlenmiştir.
    • 1938 yılında 3502 sayılı “Pasif Korunma Kanunu” yürürlüğe konulmuş, illerde seferberlik müdürlükleri kurularak sivil savunma hizmetleri yürütülmüştür.
    • 1958 yılında çıkarılan ve 28 Şubat 1959 tarihinde yürürlüğe konulan 7126 sayılı “Sivil Müdafaa Kanunu”nun adı daha sonra 586 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Sivil Savunma Kanunu” olarak değiştirilmiştir.
    • 25/05/2009 tarihinde 5902 sayılı “Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” yürürlüğe konulmuş olup, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile il/ilçe sivil savunma müdürlükleri kaldırılmıştır. Bu Kanun ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile il afet ve acil durum müdürlüklerince yürütülmektedir.

SİVİL SAVUNMANIN AMAÇLARI:

Yasa hükmünde yer alan amaçlar şunlardır;
    • Halkın can ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi,
    • Hayati önemi olan her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşların korunması,
    • Kurum ve kuruluşların etkinliklerinin sürdürülebilmesi için ivedi onarım ve yenileştirmenin yapılması,
    • Savunma çabalarının sivil halk tarafından en geniş ölçüde desteklenmesi,
    • Cephe gerisinin moralinin korunmasıdır.


Hızlı Erişim