0472 –215 98 63 sivilsavunma@agri.edu.tr

Sivil savunma Koordinatörlüğü

Kurtarma Servisi

KURTARMA SERVİS PERSONELİNİN GÖREVLERİ

SERVİS AMİRİNİN GÖREVİ

a.  Servis Amirinin Barışta Görevleri:

 • Sivil Savunma Komisyonunun kararları doğrultusunda, her yıl rutin olarak yapılması       gerekli olan servis eğitim-tatbikat programına, kendi servis personelinin katılımını sağlamak,
 • Yapılacak olan rutin servis amirleri toplantısına katılarak, Servis personelinin güncel tutulmasını sağlar,
 • Servis malzeme ve teçhizatlarını her an kullanıma hazır halde bulundurulması hususunda gerekli takibi yapmak

b. Servis Amirinin Olağanüstü Halde ve Seferde Görevleri:

 • Servis personelinin yoklamasını yaparak, göreve hazır bulunmasını sağlamak ve görev dağılımı yapmak,
 • Servis personeline, malzeme ve teçhizatlarının dağıtımını yapmak,
 • Kontrol Merkezi ve Karargâh Servis Amiri ile koordineli çalışarak, alacağı direktifler doğrultusunda servisini sevk ve idare etmek,
 • Serviste meydana gelen aksaklıkları gidermek

c. Servis Amir Yardımcısının Görevleri:

 • Servis amirinin vereceği emir ve görevleri yapmak,
 • Servis amirine yukarıda belirtilen görevlerde yardımcı olmak,
 • Servis amiri bulunmadığı zaman onun görevlerini yapmak.

d. Ekip Başının Görevleri:

 • Takım amirinin vereceği görevleri yerine getirmek,

e. Ekip Personelinin Görevleri:

 • Ekip başının vereceği görevleri yerine getirmek,
 • Gelen AFAD arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmak

SERVİSİN GÖREVLERİ:

 • Enkaz altında ve arasında kalanları kurtarmak,
 • Kurtarma sırasında yaralılara ilk acil yardımı yapmak,
 • Binalarda meydana gelen basit bozuklukları onarmak,
 • Tehlikeli durumda olanların desteklenmesi veya yıkılması gerekenlerin yıkılmasını sağlamak.
 • Görevin el verdiği durumda vefat edenlerin morg, sevk ve defin işlerine de yardımcı olur.
 • Eğitim ve ihtiyaç durumunda şehir, bölge ve ülke genelindeki tatbikat ve kurtarmalarında görev alır.

Hızlı Erişim