0472 –215 98 65 Fax: 0472-215 98 65 sem@agri.edu.tr

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdür Yardımcıları

 

                                                                   Öğr.Gör. Fatih AKTI                Öğr. Gör. Emre SEYREK                                                      Telefon : 5237                       Telefon: 5241                                                                           e
-posta : fakti@agri.edu.tr         e-Posta: eseyrek@agri.edu.tr