0472 215 40 00 sabf@agri.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kalite Komisyon Üyeleri

Üniversite Kalite Komisyonu Üyesi

Adı Soyadı

Birimdeki Görevi

Kalite Komisyonundaki  Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Ela VAROL

Dekan Yardımcısı

Üniversite Kalite Komisyonu Üyesi


Birim Kalite Komisyonu

Adı Soyadı

Birimdeki Görevi

Birim Kalite Komisyonundaki  Görevi

Prof. Dr. Veysel ÇOMAKLI

Dekan

Süreç Yöneticisi

Çetin ELÇİ

Fakülte Sekreteri

Kalite Sorumlusu

Doç. Dr. Burcu DEMİR GÖKMEN

Hemşirelik Bölüm Başkanı

Bölüm Kalite Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Emine Serap ÇAĞAN

Ebelik Bölüm Başkanı

Bölüm Kalite Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DEGE

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı

Bölüm Kalite Sorumlusu

Arş. Gör. Neşe AYKUT

Hemşirelik Bölümü Öğretim Elemanı

Üye

Arş. Gör. Buse KAYA

Ebelik Bölümü Öğretim Elemanı

Üye

Arş. Gör. Emine KEMALOĞLU

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanı

Üye

Tuba DOĞAN TAŞCI

Memur

Paydaş İletişim Sorumlusu

Orhun Behiç KADIOĞLU

Memur

Üye

Öğrenci

Öğrenci Temsilcisi (Öğrenci temsilcisi belli değilse boş bırakılabilir)
Kalite Kurul Komisyonu

Unvanı

Adı-Soyadı

Doç.Dr.

Veysal ÇOMAKLI

Dr. Öğr.Üyesi

Ayşe Berivan BAKAN

Arş.Gör.

Metin YILDIZ

Yüksekokul Sekreteri

Çetin ELÇİ

Bilgisayar İşletmeni

Tuba DOĞAN TAŞCI


Kalite Kurul Komisyonu

Unvanı

Adı-Soyadı

Doç.Dr.

Veysal ÇOMAKLI

Dr. Öğr.Üyesi

Ayşe Berivan BAKAN

Arş.Gör.

Metin YILDIZ

Yüksekokul Sekreteri

Çetin ELÇİ

Bilgisayar İşletmeni

Tuba DOĞAN TAŞCI