0472 215 98 63 - 0472 216 20 08 rektorluk@agri.edu.tr
  • TR
  • EN

Üniversitemiz Akademisyenleri TÜSEB B Grubu Proje Destek Programı Kapsamında Destek Almaya Hak Kazandı
Üniversitemiz Akademisyenleri TÜSEB B Grubu Proje Destek Programı Kapsamında Destek Almaya Hak Kazandı

Üniversitemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Akın AKINCIOĞLU’nun yürütücüsü olduğu, Prof. Dr. Hülya AKINCIOĞLU ve Doç. Dr. Burak ALAYLAR’ın araştırmacı olduğu ve Öğr. Gör. Ahmet ÇAĞAN’ın doktora bursiyeri olarak yer aldığı Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının tedavisinde kullanılabilecek yeni ilaç etken maddelerinin dizaynı, sentezi ve biyolojik aktivitelerinin araştırılması konulu proje  Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 2022-B-01 grubu Ar-Ge proje destekleri kapsamında tam bütçeyle desteklenmeye kabul görmüştür.
Bu proje kapsamında, nörolojik hastalıklar olan Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının sayısının Dünya nüfusundaki hızlı artışı göz önüne alınarak, bu hastalıkların tedavisinde potansiyel kullanım alanı bulabilecek yeni ilaç etken maddelerinin insilico olarak etki mekanizmalarının belirlenmesi yanı sıra yeni bir yaklaşımla bu etken maddelerin dizaynı, sentezi ve biyolojik aktivitelerinin invitro ortamda belirlenmesi hedeflenmektedir. 
Akademisyenlerimizi tebrik eder, projede başarılar dileriz.

Diğer Duyurular