0472 215 99 94 fef@agri.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

Eğitim Komisyonu

Başkan Doç. Dr. Yusuf SÖYLEMEZ
Üye Prof. Dr. Ahmet Ocak AKDEMİR
Üye
Prof. Dr. Kenan KARAGÖZ
Üye Prof. Dr. Emine TEYFUR
Üye Doç. Dr. Kerem NAYEBPOUR
Üye Doç. Dr. Fehminaz TOKMAK
Üye Doç. Dr. Abdurrahim GÜLER
Üye Doç. Dr. Mehmet ÖZBERK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Güler ÖZTEKİN
Görev Tanımı: Fakültedeki bölümlerin eğitsel hedeflerini ve çıktılarını gerçekleştirmesi ve en iyi düzeye çıkarması konusunda gereken faaliyetleri planlamak ve raporlamak.
• Ders içeriklerindeki eksiklikleri, tekrarları izlemek ve azaltılmaları konusunda önerilerde bulunmak
• Fakültenin bölümlerinin AKTS/ECTS Koordinatörlüğünü yapmak.
• Eğitim-Öğretim Komisyonunda alınan kararları Dekanlık Makamına bildirmek.