0472 215 99 94 fef@agri.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

Misyon-Vizyon

Özgörev (Misyon) 

Fen-Edebiyat Fakültesi olarak misyonumuz, topluma, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, düşünme, yorumlama, eleştirme yetisine sahip, açık fikirli, donanımlı, bilime katkı sağlayabilen bireyler kazandırmaktır.


Özülkü (Vizyon)

Evrensel bilimin ışığında öğrenci merkezli eğitimi esas alan Fen-Edebiyat Fakültesi, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve ortaya koyacağı araştırma kalitesi ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan, gerçekleştireceği değişim programları sayesinde uluslararasılaşmaya aday, ilin, bölgenin ve ülkenin sosyal ve temel problemlerine çözüm arayışı içinde olan, takım çalışmasını ve bu doğrultuda elde edilen bilimsel kazanımları teşvik eden, katılımcı ve destekleyici bir yönetime sahip, evrensel değerlere saygılı ve ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkı sağlayan ve sürekli gelişen bir Fakülte olmayı kendine vizyon edinmiştir.