0472 215 99 94 fef@agri.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

Ders ve Sınav Programı Koordinatörlüğü

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Melike KARTA
Üye Arş. Gör. Alperen Bedirhan COŞKUN
Üye Arş. Gör. Emre SAKAOĞLU
Görev Tanımı: Fakültemizin ders ve sınav programlarını ilgili eğitim öğretim döneminde hazırlamak ve Dekanlığa sunmak.