0472 215 99 94 fef@agri.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

Seçim Komisyonu

Başkan Doç. Dr. Alpay GEZER
Üye Arş. Gör. Dr. Deniz ERÇAVUŞ
Üye Bilgisayar İşletmeni Ahmet Furkan YURTMAN Görev Tanımı: Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının bildirdiği takvime göre Bölüm Temsilcisi ve Fakülte Temsilcisi seçimini organize etmek.