0472 215 99 94 fef@agri.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

Kantin Denetim Komisyonu

Başkan Doç. Dr. Burak ALAYLAR
Üye Arş. Gör. Münevver Yakude MUŞTAK
Üye Arş. Gör. Muhammed SÖYLEMEZ
Üye Şef Onur MACİT
Üye Bilgisayar İşletmeni Ahmet Furkan YURTMAN

Görev Tanımı: Fakültemiz kantinini hijyen ve gıda güvenirliği açısından denetlemek ve denetim raporu hazırlamak.