0472 215 99 94 fef@agri.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

Neden Fakültemiz

Öğretim elemanlarımızın bilişim teknolojisi geliştirme ve uygulamadaki yeterliliği.

Mezunlarımızın Ülkemizin her yerinde hizmet verebilecek donanıma sahip olması.

Her yıl artan sayıda bilimsel yayın yaparak evrensel bilime katkı sağlaması.

Gelişimi hızla devam eden veri tabanlarının bulunması.

İkili anlaşmalar çerçevesinde ERASMUS ve FARABİ değişim programlarından yararlanma imkanı.

Öğrenci projelerine yönelik teşvik ve destek uygulamaları.

Akıllı sınıf uygulamasına geçilmiş olması.

Bölgenin kış sporları için elverişli olması.

Öğrenci bilgisayar ve araştırma laboratuarlarının ileri teknoloji ile donanmış olması.

Hızla gelişen ve büyüyen bir yerleşkenin olması.