0472 215 99 94 fef@agri.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

Muayene ve Kabul Komisyonu

Başkan Şef Onur MACİT
Üye Tekniker Yasin KILIÇOĞLU
Üye Teknisyen İzzet KARAKÖSE
Görev Tanımı: İlgili mevzuat çerçevesinde onay gören ihale konusu gereksinim ve hizmet alımlarının geçici ve kesin kabullerini yapmak; idareye teslim edilen malın veya yapılan işin belirtilen şartlara uygun olup olmadığını incelemek ve Satın Alma Komisyonu tarafından satın alınan tüm malzemelerin standartlara ve ihtiyaçlara uygun olup olmadığını belirlemek.