0472 215 99 94 fef@agri.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

Çift Anadal ve Yandal Komisyonu

Başkan Prof. Dr. Furkan ORHAN
Üye Doç. Dr. Bilal TUNÇ
Üye Doç. Dr. Sait YILTER
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nurbanu KORKMAZ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Sevda KARACA
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Güler ÖZTEKİN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Jale KARTAL
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖRKİ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Dilek ERKMEN VATANSEVER

Görev Tanımı: Çift Anadal başvurularını belirlenen takvim doğrultusunda değerlendirmek ve başvurusu kabul edilenlerin intibaklarını yaparak Dekanlık Makamına bildirmek.