LC-MS/MS
Özel Analizler

Cihaz

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Gereksinim ve Uygunluk

Birim Fiyat

İndirim

LC-MS/MS(Mistral-AB SCIEX 4000QTRAP)

Özel Analizler

Metot Geliştirme

Analit MRM (Multiple Reaction Monitoring) modunda uygun parçalanma iyonu/iyonları ile sisteme tanıtılarak karmaşık matriks ortamlarında dahi yüksek seçicilikle ppb (milyarda bir) seviyesinde kalitatif ve kantitatif ölçümleri gerçekleştirilir.
Kromatografi ve ESI şartları belirlenir.
Q1 Scan modunda referans standartların doğruluğu kanıtlanır.
Geliştirilen metot sonraki çalışmalarda ücretsiz olarak kullanılır.

Referans standartları temin edilmelidir.
Analit miktarının düşük olduğu örnekler için uygundur.

1000TL/Analit

Dördüncü analitten sonraki her analit 600 TL’dir.

Kütle Ölçümü

Analitin Q1 Scan modunda kütle ölçümü gerçekleştirilir.

Tarama aralığı ve pozitif/negatif mod tercihi belirtilmelidir.

80TL/Adet

Kalitatif Analiz

Analitin örnek içerisindeki miktarı belirtilmeksizin var olup olmadığı uygun parçalanma iyon sayısında tarama ile teyit edilir.

Bu format Metot Geliştirme işlemi sonrası kullanılabilir.

200TL/Adet

Kantitatif Analiz

Bir veya birden fazla analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir. Örnek için tek okuma gerçekleştirilir.

Bu format Metot Geliştirme işlemi sonrası kullanılabilir.

300TL/Adet

Aynı program içerisinde çalışılacak ikinci ve üzeri her örnek 150 TL’dir.

Valide Kantitatif Analiz

Bu formattaki ölçümler validasyon parametreleri(*) ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Bu format Metot Geliştirme işlemi sonrası kullanılabilir.

600TL/Adet

Aynı program içerisinde çalışılacak ikinci ve üzeri her örnek 250 TL’dir.

Numune Hazırlama

Örneğin ölçüm yapılabilir hale getirilmesinde kullanılan sarf giderleri ve ön işlemleri (kırma, öğütle, filtreleme vb.) kapsamaktadır. Çalışılacak bütün örnekler için fiyatlandırma otomatik olarak uygulanır. Bu prosedür ekstraksiyon işlemini kapsamamaktadır.

40TL/Adet

Kalitatif Raporlama

Analiz prosedürünün ve niteleyici sonuçların detaylı bir anlatımını içeren dokümanlar hazırlanarak sonuçlar istenilen dilde teslim edilir.

150TL/TR

200TL/ENG

Aynı program içinde sonraki her örnek 40 TL’dir.

Kantitatif Raporlama

Analiz prosedürünün ve niteleyici sonuçların detaylı bir anlatımını içeren dokümanlar hazırlanarak sonuçlar istenilen dilde teslim edilir.

300TL/TR

500TL/ENG

Aynı program içinde sonraki her örnek 50 TL’dir.

Sekonder Metabolit Taraması

Cihaz

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Gereksinim ve Uygunluk

Birim Fiyat

İndirim

LC-MS/MS(Mistral-AB SCIEX 4000QTRAP)

Sekonder Metabolit Taraması

Kalitatif Analiz

MRM (Multiple Reaction Monitoring) modunda sisteme tanıtılmış olan aşağıdaki Fenolik asit ve Flavonoid maddelerin örnek içerisindeki miktarı belirtilmeksizin var olup olmadığı parçalanma iyonu aracılığıyla teyit edilir.

200TL/Adet

1-Pirogallol

2-Gallik Asit

3-2,5-D.H. Benzoik Asit

4-p-Hidroksibenzoik Asit

5-Kinik Asit

6-Vanilin

7-Kateşin

8-Epikateşin

9-Salisilik Asit

10-Sirincik Asit

11-Klorojenik Asit

12-Rutin

13-p-Kumarik Asit

14-Hesperidin

15-Vanilik Asit

16-Naringenin

17-Kuersetin

18-Mirisetin

19-Rosmarinik Asit

20-Sinapik Asit

21-Benzoik asit

22-Epikateşin gallat

23-Epigallokateşin

24-Epigallokateşin gallat

Kantitatif Analiz

Aşağıdaki Fenolik asit ve Flavonoid maddelerin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile üç tekrarlı olarak belirlenir. Bu formattaki ölçümler validasyon parametreleri ile birlikte gerçekleştirilmektedir. İsteğe bağlı olarak geri kazanım çalışmaları ayrıca ücretlendirilmektedir

700TL/Adet

1-Pirogallol

2-Gallik Asit

3-2,5-D.H. Benzoik Asit

4-p-Hidroksibenzoik Asit

5-Kinik Asit

6-Vanilin

7-Kateşin

8-Epikateşin

9-Salisilik Asit

10-Sirincik Asit

11-Klorojenik Asit

12-Rutin

13-p-Kumarik Asit

14-Hesperidin

15-Vanilik Asit

16-Naringenin

17-Kuersetin

18-Mirisetin

19-Rosmarinik Asit

20-Sinapik Asit

21-Benzoik asit

22-Epikateşin gallat

23-Epigallokateşin

24Epigallokateşin gallat

Numune Hazırlama

Örneğin ölçüm yapılabilir hale getirilmesinde kullanılan sarf giderlerini kapsamaktadır. Çalışılacak bütün örnekler için fiyatlandırma otomatik olarak uygulanır. Bu prosedür ekstraksiyon işlemini kapsamamaktadır.

40TL/Adet

Kalitatif Raporlama

Analiz prosedürünün ve niteleyici sonuçların detaylı bir anlatımını içeren dokümanlar hazırlanarak sonuçlar istenilen dilde teslim edilir.

150TL/TR

250TL/ENG

Aynı program içinde sonraki her örnek 40 TL’dir.

Kantitatif Raporlama

Analiz prosedürünün ve miktar hesaplamalarının detaylı bir anlatımını içeren dokümanlar hazırlanarak sonuçlar istenilen dilde teslim edilir.

300TL/TR

500TL/ENG

Aynı program içinde sonraki her örnek 50 TL’dir.

Esansiyel Amino Asit Analizi

Cihaz

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Gereksinim ve Uygunluk

Birim Fiyat

İndirim

LC-MS/MS(Mistral-AB SCIEX 4000QTRAP)

Esansiyel Amino Asit Analizi

Kalitatif Analiz

MRM (Multiple Reaction Monitoring) modunda sisteme tanıtılmış olan aşağıdaki amino asit yapıların örnek içerisinde miktarı belirtilmeksizin var olup olmadığı parçalanma iyonu aracılığıyla teyit edilir.

200TL/Adet

1-Alanin

2-Arjinin

3-Asparajin

4-Aspartik asit

5-Fenilalanin

6-Glisin

7-Glutamik asit

8-Glutamin

9-Histidin

10-İzolösin

11-Lizin

12-Lösin

13-Metionin

14--Prolin

15-Serin

16-Sistein

17-Tirozin

18--Treonin

19-Triptofan

20-Valin

Kantitatif Analiz

Aşağıdaki aminoasit yapıların örnek içerisinde miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile üç tekrarlı olarak belirlenir.

600TL/Adet

1-Alanin

2-Arjinin

3-Asparajin

4-Aspartik asit

5-Fenilalanin

6-Glisin

7-Glutamik asit

8-Glutamin

9-Histidin

10-İzolösin

11-Lizin

12-Lösin

13-Metionin

14-Prolin

15-Serin

16-Sistein

17-Tirozin

18-Treonin

19-Triptofan

20-Valin

Bu formattaki ölçümler validasyon parametreleri (*) ile birlikte gerçekleştirilmektedir. İsteğe bağlı olarak geri kazanım çalışmaları ayrıca ücretlendirilmektedir.

Numune Hazırlama

Örneğin ölçüm yapılabilir hale getirilmesinde kullanılan sarf giderlerini kapsamaktadır. Çalışılacak bütün örnekler için fiyatlandırma otomatik olarak uygulanır. Bu prosedür ekstraksiyon işlemini kapsamamaktadır.

40TL/Adet

Hidrolizasyon

Mikrodalga yöntemi ile protein yapılarının hidrolize edilmesini kapsamaktadır. Farklı hidroliz yöntemi kullanılmasının talebi halinde kurumumuz bilgilendirilmelidir. Ek bilgi için kurumumuzla irtibata geçiniz.

80TL/Adet

Kalitatif Raporlama

Analiz prosedürünün ve niteleyici sonuçların detaylı bir anlatımını içeren dokümanlar hazırlanarak sonuçlar istenilen dilde teslim edilir.

150TL/TR

250TL/ENG

Aynı program içinde sonraki her örnek 40 TL’dir.

Kantitatif Raporlama

Analiz prosedürünün ve miktar hesaplamalarının detaylı bir anlatımını içeren dokümanlar hazırlanarak sonuçlar istenilen dilde teslim edilir.

300TL/TR

500TL/ENG

Aynı program içinde sonraki her örnek 50 TL’dir.

Pestisit Analizi

Cihaz

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Gereksinim ve Uygunluk

Birim Fiyat

İndirim

LC-MS/MS(Mistral-AB SCIEX 4000QTRAP)

Pestisit Analizleri

Trazin Türevi Taraması

Trazin pestisit kitleri kullanılarak örnek içerisinde miktarının beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile tek tekrarlı olarak belirlenir. Ekstraksiyon metodu QuEChERS, analiz metodu AOAC 2007.01’dur.

Bu analiz bilimsel amaçlar için gerçekleştirilmektedir.Analiz akreditasyon kapsamında değildir.

300TL/Adet

1-Ametryn

2-Atrazine

3-Promethean

4-Prometrin

5-Propazin

6-Simazine

7-Terbutryn

Geniş Pestisit Taraması

iDQuant pestisit kitleri kullanılarak örnek içerisinde miktarının beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile tek tekrarlı olarak belirlenir. İsteğe bağlı olarak geri kazanım çalışmaları ayrıca ücretlendirilmektedir. Ekstraksiyon metodu-QuEChERS, analiz metodu AOAC 2007.01’dir

Bu analiz bilimsel amaçlar için gerçekleştirilmektedir.Analiz akreditasyon kapsamında değildir.

1000TL/Adet

Standart Grup A1

1-3-Hydroxy carbofuran

2-Acephate

3-Aldicarb sulfone

4-Aldicarb sulfoxide

5-Aminocarb

6-Butocarboxim

7-Butoxycarboxim

8-Carbendazim

9-Cymoxanil

10-Dicrotophos

11-Dimethoate

12--Dioxacarb

13-Formetanate HCL

14-Fuberidazole

15-Methamidophos

16-Methomyl

17--Mevinphos

18-Monocrotophos

19-Omethoate

20-Oxamyl

21-Propamocarb

22-Thiabendazole

23-Tricyclazole

24-Vamidothion

Standart Grup B1

25-Aldicarb

26-Bendiocarb

27-Carbaryl

28-Carbetamide

29-Carbofuran

30-Carboxin

31-Clethodim

32-Desmedipham

33-Diethofencarb

34-Ethiofencarb

35-Furalaxyl

36-Iprovalicarb

37-Isoprocarb

38-Metalaxyl

39-Methiocarb

40-Mexacarbate

41-Oxadixyl

42-Pirimicarb

43-Promecarb

44-Propham

45-Propoxur

46-Pyracarbolid

47-Thiofanox

48-Thiophanate-methyl

Standart Grup C1

49-Alanycarb

50-Amitraz

51-Benalaxyl

52-Benfuracarb

53-Benzoximate

54-Bifenazate

55-Cyazofamid

56-Fenamidone

57-Fenazaquin

58-Fenhexamid

59-Fenoxycarb

60-Flufenacet

61-Furathiocarb

62-Indoxacarb

63-Mefenacet

64-Mepronil

65-Piperonyl-butoxide

66-Quinoxyfen

67-Spiroxamine

68-Thiobencarb

69-Zoxamide

Standart Grup D1

70-Acetamiprid

71-Acibenzolar-S-methyl

72-Bromucanozole

73-Clothianidin

74-Cyproconazole

75-Epoxiconazole

76-Etaconazole

77-Fenarimol

78-Flutriafol

79-Imazalil

80-Imidacloprid

81-Metribuzin

82-Myclobutanil

83-Nitenpyram

84-Nuarimol

85-Paclobutrazol

86-Pyrimethanil

87-Thiacloprid

88-Thiamethoxam

89-Triadimenol

90-Triticonazole

Standart Grup E1

91-Abamectin

92-Bitertanol

93-Bupirimate

94-Butafenacil

95-Clofentezine

96-Cyprodinil

97-Diclobutrazol

98-Difenoconazole

99-Diniconazole

100-Ethofumesate

101-Fenbuconazole

102-Flusilazole

103-Flutolanil

104-Hexaconazole

105-Mepanipyrim

106-Metconazole

107-Methoxy fenozide

108-Penconazole

109-Prochloraz

110-Propiconazole

111-Rotenone

112-Tebufenozide

113-Triflumizole

Standart Grup F1

114-Carfentrazone-ethyl

115-Doramectin

116-Emamectin-Benzoat

117-Eprinomecti

118-Fluquinconazole

119-Hexythiazox

120-Hydramethylnon

121-Ipconazol

122-Ivermectin

123-Mesotrione

124-Moxidectin

125-Propargite

126-pinosad

127-Spirodiclofen

128-Spiromesifen

129-Tebuconazole

130-Tetraconazole

Standart Grup G1

131-Chlortoluron

132-Cycluron

133-Diuron

134-Fenuron

135-Fluometuron

136-Forchlorfenuron

137-Isoproturon

138-Methabenzthiazuron

139-Methoprotryne

140-Metobromuron

141-Monolinuron

142-Prometon

143-Pymetrozine

144-Secbumeton

145-Simetryn

146-Sulfentrazone

147-Tebuthiuron

148-Terbumeton

149-Thidiazuron

150-Triadimefon

Standart Grup H1

151-Ametryn

152-Azoxystrobin

153-Boscalid

154-Chloroxuron

155-Diflubenzuron

156-Dimethomorph

157-Dimoxystrobin

158-Famoxadon

159-Fipronil

160-Fludioxonil

161-Hexaflumuron

162-Kresoxim-methyl

163-Linuron

164-Neburon

165-Phenmedipham

166-Picoxystrobin

167-Prometryne

168-Siduron

169-Terbutryne

170-Triflumuron

Standart Grup J1

171-Buprofezin

172-Chlorfluazuron

173-Ethiprole

174-Etoxazole

175-Fenpropimorph

176-Fenpyroximate

177-Fluazinam

178-Flufenoxuron

179-Fluoxastrobin

180-Lufenuron

181-Novaluron

182-Prothioconazole

183-Pyraclostrobin

184-Pyridaben

185-Pyriproxyfen

186-Tebufenpyrad

187-Teflubenzuron

188-Trifloxystrobin

Standart Grup K1

189-Chlorantraniliprole

190-Cyromazine

191-Dinotefuran

192-Ethirimol

193-Fenobucarb

194-Flonicamid

195-Flubendimide

196-Halofenozide

197-Isocarbophos

198-Mandipropamid

199-Metaflumizone

200-Pencycuron

201-Spinetoram

202-Spirotetramat

203-Temephos

Numune Hazırlama

Örneğin ölçüm yapılabilir hale getirilmesinde kullanılan sarf giderlerini kapsamaktadır.Çalışılacak bütün örnekler için fiyatlandırma otomatik olarak uygulanır. Bu prosedür ekstraksiyon işlemini kapsamamaktadır.

40TL

Kalitatif Raporlama

Analiz prosedürünün ve niteleyici sonuçların detaylı bir anlatımını içeren dokümanlar hazırlanarak sonuçlar istenilen dilde teslim edilir.

150TL/TR

250TL/ENG

Aynı program içinde sonraki her örnek 40 TL’dir.

Kantitatif Raporlama

Analiz prosedürünün ve miktar hesaplamalarının detaylı bir anlatımını içeren dokümanlar hazırlanarak sonuçlar istenilen dilde teslim edilir.

300TL/TR

500TL/ENG

Aynı program içinde sonraki her örnek 50 TL’dir.

Vitamin ve Diğer Analizler

Cihaz

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Gereksinim ve Uygunluk

Birim Fiyat

İndirim

LC-MS/MS(Mistral-AB SCIEX 4000QTRAP)

Vitamin Analizleri

Vitamin E Analizi

α-Tocopherol

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir.

Bu formattaki ölçümler validasyon parametreleri (*) ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Referans standart laboratuvarımız tarafından temin edilir

300TL/Adet

Vitamin C Analizi

L-Ascorbic Acid

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir.

Bu formattaki ölçümler validasyon parametreleri (*) ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Referans standart laboratuvarımız tarafından temin edilir

300TL/Adet

Vitamin B2 Analizi

Riboflavin

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir.

Bu formattaki ölçümler validasyon parametreleri (*) ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Referans standart laboratuvarımız tarafından temin edilir

300TL/Adet

Diğer Analizler

Metil Metakrilat Analizi

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir.

Bu formattaki ölçümler validasyon parametreleri (*) ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Referans standart laboratuvarımız tarafından temin edilir.

300TL/Adet

Bis-Fenol A (BPA) Analizi

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir.

Bu formattaki ölçümler validasyon parametreleri (*) ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Referans standart laboratuvarımız tarafından temin edilir.

300TL/Adet

Hidrokinon Analizi

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir.

Bu formattaki ölçümler validasyon parametreleri (*) ile birlikte gerçekleştirilmektedir

Referans standart laboratuvarımız tarafından temin edilir

300TL/Adet

Benzoil Peroksit Analizi

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir.

Bu formattaki ölçümler validasyon parametreleri (*) ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Referans standart laboratuvarımız tarafından temin edilir

300TL/Adet

Ftalat Analizi

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir.

Bu formattaki ölçümler validasyon parametreleri (*) ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Referans standart talep eden tarafından temin edilir

300TL/Adet

Numune Hazırlama

Örneğin ölçüm yapılabilir hale getirilmesinde kullanılan sarf giderlerini kapsamaktadır. Çalışılacak bütün örnekler için fiyatlandırma otomatik olarak uygulanır. Bu prosedür ekstraksiyon işlemini kapsamamaktadır.

40TL/Adet

Kalitatif Raporlama

Analiz prosedürünün ve niteleyici sonuçların detaylı bir anlatımını içeren dokümanlar hazırlanarak sonuçlar istenilen dilde teslim edilir.

150TL/TR

250TL/ENG

Aynı program içinde sonraki her örnek 40 TL’dir.

Kantitatif Raporlama

Analiz prosedürünün ve miktar hesaplamalarının detaylı bir anlatımını içeren dokümanlar hazırlanarak sonuçlar istenilen dilde teslim edilir.

300TL/TR

500TL/ENG

Aynı program içinde sonraki her örnek 50 TL’dir.

HPLC

Cihaz

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Gereksinim ve Uygunluk

Birim Fiyat

İndirim

HPLC Shimadzu Prominence 2010

Özel Analizler

Metot Geliştirme

Analitin UV-Vis Absorpsiyonu, Kırılma İndisi veya Floresansgibi özelliklerinden faydalanılarak dedeksiyon sistemine tanıtımı sağlanır Geliştirilen metot sonraki çalışmalarda ücretsiz olarak kullanılır.

Standartları temin edilmelidir.

Analit miktarının yüksek olduğu örnekler için uygundur.

750TL/Adet

Dördüncü analitten sonraki her analit 400 TL’dir

Kalitatif Analiz

Analitin örnek içerisindeki miktarı belirtilmeksizin var olup olmadığı dedeksiyon sinyali, alıkonma süresi veya standart ekleme yöntemi ile belirlenir.

Bu format Metot Geliştirme işlemi sonrası kullanılabilir.

100TL/Adet

Kantitatif Analiz

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir. Örnek için tek okuma gerçekleştirilir.

Bu format Metot Geliştirme işlemi sonrası kullanılabilir.

300TL/Adet

Aynı program içerisinde ikinci ve üzeri her örnek 150 TL’dir.

Valide Kantitatif Analiz

Bu formattaki ölçümler validasyon parametreleri (*) ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir.

Bu format Metot Geliştirme işlemi sonrası kullanılabilir.

500TL/Adet

Aynı program içerisinde ikinci ve üzeri her örnek 250 TL’dir

Organik Asit Analizi

Organik Asit Taraması

Bu formattaki ölçümler validasyon parametreleri (*) ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir

Referans standart laboratuvarımız tarafından temin edilir

600TL/Adet

1-Asetik Asit

2-Laktik Asit

3-Formik Asit

4-Sitrik Asit

5-Suksinik Asit

6-Malik asit

Antibiyotik Analizi

Antibiyotik Taraması

Bu formattaki ölçümler validasyon parametreleri (*) ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir

Analit en az derişimi en az ppm seviyesinde olmalıdır

800TL/Adet

1-Acetaminophen

2-Amikacin Disulphate

3-Amoxyicillin Trihydrate

4-Cephalexin Monohydrate

5-Chlorotetracycline Hydrochloride

6-Gentamicin Sulphate

7-Lincomycin Hydrochloride

8-Spectinom Dihydrochloride

9-Tetracycline Hydrochloride

10-Trimethoprim

Kiral Analizler

Enantiomerik veya Diastereomerik Oranların Belirlemesi ve Metot Geliştirmesi

Kolon olarak OD-H, OJ-H, AD-H kiral kolonları mevcuttur. Metot kurumumuz tarafından oluşturularak enantiomerik saflık belirlenir.

2000TL/Adet

Enantiomerik veya Diastereomerik Oranların Belirlemesi

Kolon olarak OD-H, OJ-H, AD-H kolonları mevcuttur. Araştırmacı tarafından önerilen metot kullanılarak enantiomerik saflık belirlenir.

300TL/Adet

Diğer Analizler

Ektoin Analizi

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir. Bu formattaki ölçümler validasyon parametreleri (*) ile gerçekleştirilmektedir.

300TL/Adet

Ftalat Analizi

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir.

Bu formattaki ölçümler validasyon parametreleri (*) ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Referans standart talep eden tarafından temin edilir

300TL/Adet

Numune Hazırlama

Örneğin ölçüm yapılabilir hale getirilmesinde kullanılan sarf giderlerini kapsamaktadır. Bu prosedür ekstraksiyon işlemini kapsamamaktadır.

40TL/Adet

Kalitatif Raporlama

Analiz prosedürünün ve niteleyici sonuçların detaylı bir anlatımını içeren dokümanlar hazırlanarak sonuçlar istenilen dilde teslim edilir.

150TL/TR

250TL/ENG

Aynı program içinde sonraki her örnek 40 TL’dir.

Kantitatif Raporlama

Analiz prosedürünün ve miktar hesaplamalarının detaylı bir anlatımını içeren dokümanlar hazırlanarak sonuçlar istenilen dilde teslim edilir.

300TL/TR

500TL/ENG

Aynı program içinde sonraki her örnek 50 TL’dir.

GC-FID ve GC-MS
Özel Analizler

Cihaz

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Gereksinim ve Uygunluk

Birim Fiyat

İndirim

GC-FID /GC-MS(Shimadzu 2010 Plus /Shimadzu QP2010 Ultra

Özel Analizler

Metot Geliştirme

Analitin dedeksiyon sistemine tanıtımı sağlanır.

Pik simetrisinin sağlanması için kromatografik şartlar belirlenir.

Geliştirilen metot sonraki çalışmalarda ücretsiz olarak kullanılır.

Referans standartlar temin edilmelidir. Buhar basıncı 1-2 torr" dan daha düşük olan (buharlaşmayan) ya da kolon sıcaklığında bozunan maddeler GC tekniği için uygun değillerdir. Sistem MS ve FID dedektör sistemlerine sahiptir.

1000TL/Adet

Dördüncü analitten sonraki her analit 500 TL’dir.

Headspace Örneklemesi

Örneğin içinde bulunduğu ve ısı yoluyla oluşturulan bir atmosferdeki uçucu bileşenler kolon sistemine dahil edilir.

60TL/Adet

Purge&Trap Örnekleme

Su veya atık su numunesindeki uçucu organik bileşiklerinin, örnek içerisinden geçen purge gazı (He ya da N2) ile uçucu hale gelmesi sağlanarak kolon sistemine dahil edilir.

60TL/Adet

Kütüphane Taraması

Örnek karışım 50-320 °C aralığında oluşturulacak bir sıcaklık gradienti ile kolon içerisinde optimize edilecek süre boyunca yürütülür. Elde edilen piklere ait spektrumların kütüphanede kayıtlı referans spektrumlar ile eşleşme oranı ve bağıl yüzdeleri belirlenir.

250TL/Adet

Kalitatif Analiz

Analitin örnek içerisindeki miktarı belirtilmeksizin var olup olmadığı kütle spektrumu, alıkonma süresi veya standart ekleme yöntemi ile belirlenir.

Bu format Metot Geliştirme işlemi sonrası kullanılabilir.

150TL/Adet

Kantitatif Analiz

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir. Örnek için tek okuma gerçekleştirilir.

Bu format Metot Geliştirme işlemi sonrası kullanılabilir.

300TL/Adet

Aynı program içerisinde çalışılacak ikinci ve üzeri her örnek 150 TL’dir

Valide Kantitatif Analiz

Bu formattaki ölçümler aşağıdaki validasyon parametreleri (*)ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir.

Bu format Metot Geliştirmeişlemi sonrası kullanılabilir.

500TL/Adet

Aynı program içerisinde çalışılacak ikinci ve üzeri her örnek 250 TL’dir

Numune Hazırlama

Örneğin ölçüm yapılabilir hale getirilmesinde kullanılan sarf giderlerini kapsamaktadır. Çalışılacak bütün örnekler için fiyatlandırma otomatik olarak uygulanır. Bu prosedür ekstraksiyon işlemini kapsamamaktadır.

40TL/Adet

Kalitatif Raporlama

Analiz prosedürünün ve niteleyici sonuçların detaylı bir anlatımını içeren dokümanlar hazırlanarak sonuçlar istenilen dilde teslim edilir.

150TL/TR

250TL/ENG

Aynı program içinde sonraki her örnek 40 TL’dir.

Kantitatif Raporlama

Analiz prosedürünün ve miktar hesaplamalarının detaylı bir anlatımını içeren dokümanlar hazırlanarak sonuçlar istenilen dilde teslim edilir.

300TL/TR

500TL/ENG

Aynı program içinde sonraki her örnek 50 TL’dir.

Yağ Asitleri Analizi

Cihaz

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Gereksinim ve Uygunluk

Birim Fiyat

İndirim

GC-MS(Shimadzu QP2010 Ultra)

Yağ Asitleri Analizi

Yağ Asitleri Metil Esteri Taraması

Bitkisel veya hayvansal ürünlere ait apolar çözücüler ile elde edilmiş ekstrelerde esterleşme işlemi sonrası aşağıdaki metil esterleştirmeye uğramış yağ asidi türlerinin varlığı ve bağıl bolluğu tespit edilir.

Standart kromatogram, örnek kromatogramları ve bağıl bolluk sonuçları teslim edilir.

Örnekler ekstre halinde kabul edilir.

200TL/Adet

1-Butanoic acid, methyl ester

2-Hexanoic Acid methyl ester

3-Caprylic acid methyl ester

4-Decanoic acid, methyl ester

5-Undecanoic acid methyl ester

6-Dodecanoic acid, methyl ester

7-Tridecanoic acid, methyl ester

8-Methyl cis-9-tetradecenoate

9-Tetradecanoic acid, methyl ester

10-(Z)-10-Pentadecenoic acid methyl ester

11-Pentadecanoic acid, methyl ester

12-Methyl (Z)-hexadec-9-enoate

13-Hexadecanoic acid, methyl ester

14-(10Z)-10-Heptadecenoic Acid methyl ester

15-Heptadecanoic acid, methyl ester

16-Methyl (6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoate>

17-Methyl 9-cis,12-cis-octadecadienoate

18-Methyl trans, trans -9,12 octadecadienoate

19-Methyl (Z)-9-octadecenoate

20-9,12,15-octadecatrienoic acid, methyl ester

21-Methyl 9-octadecenoate

22-Octadecanoic acid, methyl ester

23-cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester

24-cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid methyl ester

25-cis-8.11,14, -Eicosatrienoic acid methyl ester

26-cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester

27-cis-11-Eicosenoic acid methyl ester

28-cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester

29-Eicosanoic acid, methyl ester

30-Methyl heneicosanoate

31-cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester

32-cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester

33-Methyl cis-13-docosenoate

34-Docosanoic acid, methyl ester

35-Tricosanoic acid, methyl ester

36-Methyl (Z)-tetracos-15-enoate

37-Tetracosanoic acid, methyl ester

Alkol Analizleri

Cihaz

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Gereksinim ve Uygunluk

Birim Fiyat

GC-MS(Shimadzu QP2010 Ultra)

Alkol Analizi

Alkol Taraması

Örnek içerisinde belirtilen alkol gruplarının içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir. Bu formattaki ölçümler aşağıdaki validasyon parametreleri (*) ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

1-Metil alkol

2-Etil alkol

3-İzopropil alkol

4-N-Butil alkol

5-İzoamil alkol

Bu analiz bilimsel amaçlar için gerçekleştirilmektedir.

400TL/Adet

Diğer Analizler

Cihaz

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Gereksinim ve Uygunluk

Birim Fiyat

İndirim

GC-MS(Shimadzu QP2010 Ultra)

Diğer Analizler

Ftalat Analizi

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir. Bu formattaki ölçümler aşağıdaki validasyon parametreleri (*) ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Referans standartlar talep eden tarafından temin edilecektir.

200TL/Adet

Metil Esterleşme Prosesi

Yağ asidi analizinde ölçümün yapılabilir hale getirilmesi için analitlerin türevlendirilmesi işlemidir. Çalışılacak bütün örnekler için fiyatlandırma otomatik olarak uygulanır.

30TL/Adet

Numune Hazırlama

Örneğin ölçüm yapılabilir hale getirilmesinde kullanılan sarf giderlerini kapsamaktadır. Çalışılacak bütün örnekler için fiyatlandırma otomatik olarak uygulanır. Bu prosedür ekstraksiyon işlemini kapsamamaktadır.

40TL/Adet

Kalitatif Raporlama

Analiz prosedürünün ve niteleyici sonuçların detaylı bir anlatımını içeren dokümanlar hazırlanarak sonuçlar istenilen dilde teslim edilir.

150TL/TR

250TL/ENG

Aynı program içinde sonraki her örnek 40 TL’dir.

Kantitatif Raporlama

Analiz prosedürünün ve miktar hesaplamalarının detaylı bir anlatımını içeren dokümanlar hazırlanarak sonuçlar istenilen dilde teslim edilir.

300TL/TR

500TL/ENG

Aynı program içinde sonraki her örnek 50 TL’dir.

Pestisit Analizi

Cihaz

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Gereksinim ve Uygunluk

Birim Fiyat

İndirim

GC-MS(Shimadzu QP2010 Ultra)

Pestisit Analizi

Pestisit Taraması

Karma pestisit standartları kullanılarak örnek içerisinde miktarının beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile tek tekrarlı olarak belirlenir. İsteğe bağlı olarak geri kazanım çalışmaları ayrıca ücretlendirilmektedir. Ekstraksiyon metodu QuEChERS, analiz metodu AOAC 2007.01’dur.

Bu analiz bilimsel amaçlar için gerçekleştirilmektedir.

600TL/Adet

1-1-Dichloro-1-propene

2-2,3-Trichlorobenzene

3-2,4-Trimethylbenzene

4-2-DichloroEthane

5-3,5-Triethylbenzene

6-2-Dichloropropane

7-4-DDT

8-ChloroToluene

9-4-DDD

10-4,4-DDE

11-4,4-DDT

12-4-Chloro Ethene

13-Aldrin

14-Alpha-HCH

15-Alpha-Endosulfan

16-Atrazine

17-Azinphos-ethyl

18-Azinphos-methyl

19-Benzene

20-enzo(ghi)perylene

21-beta-Endosulfan

22-beta-HCH

23-Bromobenzene

24-Bromodichloromethane

25-Cis 1,2-Dichloroethane

26-Diazinon

27-DiBromoChloroMethane

28-Dieldrin

29-Diniconazole

30-Epichlorohydrin

31-EthyleneGlycol-monophenylEther

32-Gamma-HCH

33-Heptachlor-endo-epoxide(trans, isomerS)

34-Heptachlor

35-Heptachlor-exo-epoxide(cis, isomerB)

36-Hexachlorobenzene

37-Indeno(1,2,3-cd)pyrene

38-Isopropylbenzene

39-n-Butylbenzene

40-n-Propylbenzene

41-PCB No.101

42-PCB No.118

43-PCB No.138

44-PCB No.153

45-PCB No.180

46-PCB No.28

47-PCB No.52

48-Sec.-Butyl Benzen

49-Simazine

50-Tebuconazole

51-Tert.-Butyl Benzen

52-Tetrachloroethene

53-Trichloroethane

54-Trichloromethane

55-Tribromomethane

56-Vinyl Chloride

57-Disulfoton

58-4-clorotoluen

59-Benzo(b)fluoroethane

60-Benzo(a)pyrene

Numune Hazırlama

Örneğin ölçüm yapılabilir hale getirilmesinde kullanılan sarf giderlerini kapsamaktadır. Çalışılacak bütün örnekler için fiyatlandırma otomatik olarak uygulanır. Bu prosedür ekstraksiyon işlemini kapsamamaktadır.

40TL/Adet

Kalitatif Raporlama

Analiz prosedürünün ve niteleyici sonuçların detaylı bir anlatımını içeren dokümanlar hazırlanarak sonuçlar istenilen dilde teslim edilir.

150TL/TR

250TL/ENG

Aynı program içinde sonraki her örnek 40 TL’dir.

Kantitatif Raporlama

Analiz prosedürünün ve miktar hesaplamalarının detaylı bir anlatımını içeren dokümanlar hazırlanarak sonuçlar istenilen dilde teslim edilir.

300TL/TR

500TL/ENG

Aynı program içinde sonraki her örnek 50 TL’dir.

ICP-MS ve AAS

Cihaz

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Gereksinim ve Uygunluk

Birim Fiyat

İndirim

ICP-MS (Thermo X series II)

Elementel Analizler

1-5 element

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir. Örneklerin analizi 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilir.

100TL/Adet

Otuz ve üzeri örnekler için 80 TL’dir.

5-10 element

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir. Örneklerin analizi 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilir.

140TL/Adet

Otuz ve üzeri örnekler için 110 TL’dir.

10-15 element

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir. Örneklerin analizi 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilir.

180TL/Adet

Otuz ve üzeri örnekler için 140 TL’dir.

15-20 element

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir. Örneklerin analizi 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilir.

220TL/Adet

Otuz ve üzeri örnekler için 180 TL’dir.

20-30 element

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir. Örneklerin analizi 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilir.

260TL/Adet

Otuz ve üzeri örnekler için 210 TL’dir.

30-41 element

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir. Örneklerin analizi 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilir.

300TL/Adet

Otuz ve üzeri örnekler için 240 TL’dir.

Çalışılan Elementler

Altın(Au), Alüminyum (Al), Antimon(Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bismut (Bi), Bor (B), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Galyum (Ga), Gümüş (Ag), İyodür (I), Kadminyum (Cd), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Lantan (La), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Potasyum (K), Rubidyum (Rb), Selenyum (Se), Seryum (Ce), Skandiyum (Sc), Sodyum (Na), Strontium (Sr), Talyum (Tl), Tellirium (Te), Terbiyum (Tb), Thorium (Th), Titanyum (Ti), Tungsten (W), Vanadyum (V).

(Uyarı:) Toprak ve bitki örneklerinde makro ve mikro elementlerin bir arada ölçülmesi durumunda doğru sonuç alınamamaktadır. Bu yüzden matriks içerisindeki makro elementlerin ayrı, mikro elementlerin ayrı çalışılması ve ücretlendirilmesi gerekmektedir.

AAS(Perkin Elmer Analyst 400)

1-5 element

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir.

Örneklerin analizi 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilir.

100TL/Adet

Otuz ve üzeri örnekler için 80 TL’dir.

5-10 element

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir.

Örneklerin analizi 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilir.

140TL/Adet

Otuz ve üzeri örnekler için 110 TL’dir.

10-14 element

Analitin örnek içerisindeki miktarı beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir.

Örneklerin analizi 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilir.

180TL/Adet

Çalışılan Elementler

Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Nikel (Ni) Alüminyum (Al), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Silisyum (Si), Çinko (Zn), Molibden (Mo), Potasyum (K), Sodyum (Na).

Mikrodalga Millestone Start D

Mikrodalga ile Numune Hazırlama

Örneğin mikrodalga tekniği kullanılarak ölçüm yapılabilir hale getirilmesini kapsamaktadır.

80TL/Adet

Numune Hazırlama

Örneğin ölçüm yapılabilir hale getirilmesinde kullanılan sarf giderleri ve ön işlemleri (kırma, öğütle, filtreleme vb.) kapsamaktadır.

40TL/Adet

Kantitatif Raporlama

Analiz prosedürünün ve miktar hesaplamalarının detaylı bir anlatımını içeren dokümanlar hazırlanarak sonuçlar istenilen dilde teslim edilir.

300TL/TR

500TL/ENG

Aynı program içinde sonraki her örnek 50 TL’dir.

NMR Spektroskopisi

Cihaz

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Gereksinim ve Uygunluk

Birim Fiyat

İndirim

80 MHz NMR Spektroskopisi (Magritek Spinsolve 80)

Yapı Tayin Analizleri

1H-NMR

40TL/Adet

13C-NMR (DECOUPLED)

80TL/Adet

13C-NMR (APT)

80TL/Adet

13C-NMR (DEPT)

80TL/Adet

COSY-2D

95TL/Adet

TOCSY-2D

95TL/Adet

ROESY-2D

95TL/Adet

HETCOR-2D

95TL/Adet

HMBC-2D

95TL/Adet

HSQC-2D

95TL/Adet

19F-NMR

40TL/Adet

Anlık Reaksiyon İzleme

550TL/Saat

Raporlama

500TL/TR

750TL/ENG

NMR Ölçümlerinde Kullanılan Çözücüler

CDCl3

45TL

DMSO-d6

50TL

Benzen-d6

80TL

MeOD

100TL

D2O

60TL

Aseton-d6

50TL

TFA-d

130TL

THF-d8

250TL

FT-IR ve UV-Vis Spektroskopisi

Cihaz

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Gereksinim ve Uygunluk

Birim Fiyat

İndirim

UV-Vis Spektrofotmetre(Shimadzu UV-1800)

Spektrofotometrik Analizler

UV-Vis Spektrum taraması

Analitin uygun çözücü ve küvet içerisinde ultraviole-görünür bölge (190-1100 nm) aralığında absorbsiyon taraması gerçekleştirilir.

50TL/Adet

Kantitatif Analiz

Uygun çözücü ve küvet sistemi belirlendikten sonra analitin maksimum absorsiyon verdiği dalgaboyu belirlenir.

Analitin örnek içerisindeki miktarı absorbansa karşılık konsantrasyon ile çizilmiş beş noktadan oluşan lineer kalibrasyon grafiği ile belirlenir.

Örneklerin analizi 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilir.

Standart temin edilmelidir.

100TL/Adet

Raporlama

Analiz prosedürünün ve miktar hesaplamalarının detaylı bir anlatımını içeren dokümanlar hazırlanarak sonuçlar teslim edilir.

100TL/TR

200TL/ENG

Aynı program içinde sonraki her örnek 50 TL’dir.

(Thermo Scientific/Nicolet-IS10)

FT-IR Spektrofotometre

ATR- FT-IR Taraması

Örnek orta kızılötesi (600-4000 cm-1) bölgede tarama yapılır.

Katı ve sıvı örnekler için uygundur.

50TL/Adet

KBr pellet içinde FT-IR Taraması

Örnek orta kızılötesi (400-4000 cm-1) bölgede KBr pellet içerisinde tarama yapılır.

Katı örnekler için uygundur

60TL/Adet

Kütüphane Taraması

Spektrumun sistem içerisindeki kütüphanede kayıtlı referans spektrumlar ile eşleşme oranı belirlenir.

20TL/Adet

Raporlama

IR spektrumunun yorumlanması ve raporlanmasının istenilen dilde yapılması işlemini kapsar.

100TL/TR

200TL/ENG

Potansiyostat Galvanostat

Cihaz

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Gereksinim ve Uygunluk

Birim Fiyat

İndirim

Elektrokimyasal Ölçümler

Potansiyostat Galvanostat (Iviumstat Electrochemical Interface-A06061)

Bireysel Kullanım

Ölçümler araştırmacı tarafından gerçekleştirilir. Kullanım için tüm ölçüm aparatları (elekrokimyasal hücre, referans ve karşıt elektrot dahil) araştırmacı tarafından sağlanır.

Cihaz kullanım hakimiyeti ve alan bilgisi gereklidir.

70TL/Saat

Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS)

Tarama yapılacak frekans aralığı, model devre ve elektrolit çözeltisi belirtilmelidir.

70TL/Adet

Voltametrik Ölçümler

Tarama yapılacak potansiyel pencere aralığı, tarama hızı ve elektrolit çözeltisi belirtilmelidir.

70TL/Adet

Galvanostatik Ölçümler

Tarama yapılacak potansiyel pencere aralığı, akım yoğunluğu ve elektrolit çözeltisi belirtilmelidir.

70TL/Adet

Akredite Petrol ve Katı Yakıt Analiz Laboratuvarı
turkak

Akredite Petrol ve Katı Yakıt Analiz Laboratuvarı

Deney Alanı-Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler

Deney Adı

Deney Metodu

(Ulusal, Uluslararası, İşletme İçi Metotlar)

Birim Fiyat

αKömür, Kok

Üst Isıl Değer Tayini

ASTM D 5865

TS ISO 1928

615TL/Numune

(Üst ısıl)

αKömür, Kok

Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini

ASTM D 4239

420TL/Adet

αKömür, Kok

Kül Miktarı

ASTM D 3174

360TL/Adet

αKömür, Kok

Toplam Nem

ASTM D 3302

360TL/Adet

αKömür, Kok

Uçucu Madde

ASTM D 3175

360TL/Adet

αKömür, Kok

Numune Hazırlık

ASTM D 2013

295TL/Adet

αKömür, Kok

Sabit Karbon

ASTM D 4239

265TL/Adet

Kömür numunelerinde

Isıl Değer (Kalori) Tayini

Sadece ısıl değer parametresi raporlanacağı zaman ücrete, hesaplamada kullanılan nem, kül, uçucu madde ve toplam kükürt ücretleri de dahildir.

2100TL/Adet

Fuel Oil

Kükürt

TS 6591

420TL/Adet

Fuel Oil

Yoğunluk, Spesifik Gravite ve API Gravite Tayini

ASTM D 1298

150TL/Adet

Fuel Oil

Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması

TS 1451 EN ISO 3104

200TL/Adet

Fuel Oil

Kül Miktarı Tayini

TS EN ISO 6245

360TL/Adet

Fuel Oil

Akma Noktası Tayini

TS 1233 ISO 3016

200TL/Adet

Fuel Oil

Su Miktarı Tayini

ASTM D 6304

250TL/Adet

Fuel Oil

Parlama Noktası

TS EN ISO 2719

150TL/Adet

Fuel Oil

Toplam Tortu

TS ISO 10307

300TL/Adet

Fuel Oil

Görünüş

TS 2177

80TL/Adet

Fuel Oil

Kalorifik Değer

TS 1770, ASTM D 240

585TL/Adet

αişaretli deneyler TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

Bal ve Şekerli Ürünlerde Yapılan Analizler

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Birim Fiyat

Bal ve Şekerli Ürünlerde Yapılan Analizler

Fruktoz Miktarı

TS 13359 metodu ile yapılmaktadır.

200TL/Adet

Glukoz Miktarı

TS 13359 metodu ile yapılmaktadır.

200TL/Adet

Sükroz Miktarı

TS 13359 metodu ile yapılmaktadır.

200TL/Adet

Turanoz Miktarı

TS 13359 metodu ile yapılmaktadır.

200TL/Adet

Maltoz Miktarı

TS 13359 metodu ile yapılmaktadır.

200TL/Adet

Fruktoz ve Glukoz Miktarı

TS 13359 metodu ile yapılmaktadır.

260TL/Adet

Toplam Şeker Grubu

(Fruktoz, Glukoz, Sükroz, Turanoz, Maltoz,)

TS 13359 metodu ile yapılmaktadır.

320TL/Adet

Hidroksimetil Fulfural Analizi

Spektrofotometrik yöntem

100TL/Adet

Laktoz Miktarı

Kurum içi metot

200TL/Adet

Aflatoksin B1 Miktarı

TS EN 12955 metodu ile yapılmaktadır

200TL/Adet

Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) Miktarı

TS EN 12955 metodu ile yapılmaktadır

200TL/Adet

Prolin Miktarı

TS 13357 metodu ile yapılmaktadır.

120TL/Adet

Naftalin Analizi

Kurum içi metot

200TL/Adet

Ticari Glukoz

TS 3036 Fiche metodu ile yapılmaktadır.

80TL/Adet

% Nem Miktarı

TS 13365 metodu ile yapılmaktadır.

50TL/Adet

Diastaz Sayısı

Phadebas metodu ile yapılmaktadır

130TL/Adet

Elektriksel İletkenlik

TS 13366 metodu ile yapılmaktadır.

40TL/Adet

pH

40TL/Adet

Petek Balda Numune Hazırlama

40TL/Adet

*Toplu halde çalışılan 10 ve üzeri örneklerde %25 indirim uygulanmaktadır.

Su Analizleri

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Birim Fiyat

Su Analizleri

Siyanür (CN-)

Hach Lange DR 3900 cihazı ve kitleriyle analiz yapılmaktadır.

125TL/Adet

Klorür (Cl-)

Hach Lange DR 3900 cihazı ve kitleriyle analiz yapılmaktadır.

125TL/Adet

Fosfat (PO4-3

Hach Lange DR 3900 cihazı ve kitleriyle analiz yapılmaktadır.

125TL/Adet

Nitrit (NO2-1)

Hach Lange DR 3900 cihazı ve kitleriyle analiz yapılmaktadır.

125TL/Adet

Nitrat (NO3-2)

Hach Lange DR 3900 cihazı ve kitleriyle analiz yapılmaktadır.

125TL/Adet

Sülfit (SO3-2)

Hach Lange DR 3900 cihazı ve kitleriyle analiz yapılmaktadır.

125TL/Adet

Sülfat (SO4-2)

Hach Lange DR 3900 cihazı ve kitleriyle analiz yapılmaktadır.

125TL/Adet

Florür (F-)

Hach Lange DR 3900 cihazı ve kitleriyle analiz yapılmaktadır.

125TL/Adet

Karbonat/Karbondioksit (CO3-2/CO2)

Hach Lange DR 3900 cihazı ve kitleriyle analiz yapılmaktadır.

125TL/Adet

Amonyum (NH4+)

Hach Lange DR 3900 cihazı ve kitleriyle analiz yapılmaktadır.

125TL/Adet

Magnezyum (Mg+2)

Hach Lange DR 3900 cihazı ve kitleriyle analiz yapılmaktadır.

125TL/Adet

Potasyum(K+)

Hach Lange DR 3900 cihazı ve kitleriyle analiz yapılmaktadır.

125TL/Adet

Amonyum Salisilat

Hach Lange DR 3900 cihazı ve kitleriyle analiz yapılmaktadır.

125TL/Adet

Amonyum Siyanürat

Hach Lange DR 3900 cihazı ve kitleriyle analiz yapılmaktadır.

125TL/Adet

Karbon Dioksit

Hach Lange DR 3900 cihazı ve kitleriyle analiz yapılmaktadır.

125TL/Adet

Ozon

Hach Lange DR 3900 cihazı ve kitleriyle analiz yapılmaktadır.

125TL/Adet

Toplam Organik Karbon

Hach Lange DR 3900 cihazı ve kitleriyle analiz yapılmaktadır.

125TL/Adet

Toplam Klor

Hach Lange DR 3900 cihazı ve kitleriyle analiz yapılmaktadır.

125TL/Adet

Serbest Klor

Hach Lange DR 3900 cihazı ve kitleriyle analiz yapılmaktadır.

125TL/Adet

Toplam Sertlik

Hach Lange DR 3900 cihazı ve kitleriyle analiz yapılmaktadır.

140TL/Adet

Alman Sertliği

125TL/Adet

Fransız Sertliği

125TL/Adet

Elektriksel İletkenlik

40TL/Adet

pH

40TL/Adet

Mikrobiyolojik Analizler

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Gereksinim ve Uygunluk

Birim Fiyat

Mikrobiyolojik Analizler

Fekal koliform (E. COLİ) Sayımı

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

80TL/Adet

Koliform Sayımı

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

80TL/Adet

Enterobactericeae

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

160TL/Adet

Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı (37°C)

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

125TL/Adet

Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı (22 °C)

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

125TL/Adet

Gıda ve Yem Analizleri

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Gereksinim ve Uygunluk

Birim Fiyat

Gıda ve Yem Analizleri

Nem Tayini

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

80TL /Adet

Kül Tayini

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

120TL/Adet

Kuru Madde Tayini

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

150TL/Adet

HCl’de Çözünmeyen Kül Tayini

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

200TL/Adet

Bitkisel Ürünlerde Ham Lif Tayini

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

250TL/Adet

Et Ürünlerde Ham Lif Tayini 

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

250TL/Adet

Toplam Yağ Tayini (Soxhlet Ekstraksiyonu)

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

150TL/Adet

Serbest Yağ Asidi Bileşeni Testi (Bağıl %)

Toplam yağ tayini sonrası metil esterleştirme yapılarak GC-MS ile analiz edilir.

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

250TL/Adet

Sedimentasyon Testi (Çökme Değeri)

Örnekler öğütülmüş olarak teslim alınır.

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

180TL/Adet

Gecikmeli Sedimantasyon Testi

Örnekler öğütülmüş olarak teslim alınır.

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

180TL/Adet

Toprak Analizleri

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Gereksinim ve Uygunluk

Birim Fiyat

Toprak Analizleri

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

Kalsimetrik Kireç Analizi (%)

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

100TL/Adet

Makro Elementler (K, Ca, Mg, Na)

AAS sistemi ile analiz gerçekleştirilmektedir.

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

140TL/Adet

Mikro Elementler (Fe, Cu, Zn, Mn)

ICP-MS sistemi ile analiz gerçekleştirilmektedir.

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

140TL/Adet

Bünye (Su ile doygunluk)

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

50TL/Adet

Ekstraksiyon ve Örnek Hazırlama

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Gereksinim ve Uygunluk

Birim Fiyat

Ekstraksiyon ve Örnek Hazırlama

Clavenger Sistemiyle Toplam Uçucu Yağ Tayini

Ekstraksiyon süresi 4 saattir.

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

120TL/Adet

Soxhlet Ekstraksiyonu

Ekstraksiyon süresi 2 saattir. Çözücüsü ekstra olarak ücretlendirilir.

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

50TL/Adet

Basit Ekstaksiyon

Ekstraksiyon süresi 2 saattir. Çözücüsü ekstra olarak ücretlendirilir.

Bilimsel araştırma amacıyla gerçekleştirilir.

30TL/Adet

Diğer Laboratuvar Ekipmanları ve Sarf Kullanım Ücretleri

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Birim Fiyat

Diğer Laboratuvar Ekipmanları ve Sarf Kullanım Ücretleri

DNA&RNA İzolasyon Sistemi

Kitler araştırmacı tarafından temin edilir.

35TL/Adet

Real Time PCR

Kitler araştırmacı tarafından temin edilir.

10TL/Adet

PCR

Kitler araştırmacı tarafından temin edilir.

95TL/Adet

Mikroplaka Spektrofotometre

Kitler araştırmacı tarafından temin edilir.

75TL/Adet

Jel Görüntüleme Cihazı

3TL/Adet

Otoklav

15TL/Saat

Yatay Elektroforez

15TL/Saat

Dikey Elektroforez

15TL/Saat

Liyofilizatör

75TL/Gün

Peristaltik Pompa

15TL/Saat

UV-Vis mikroplate Spektrofotometre

15TL/Saat

Ultrasonik Homojenitazör

15TL/Saat

Ultra Santrifüj

10TL/Saat

Sıvı Azot

20TL/L

Döner Buharlaştırıcı

15TL/Saat

Saf Su

5TL/L

Ultra Saf Su

7TL/L

-80 Dondurucu

15TL/Gün

Çalkalayıcı İnkübatör

20TL/Gün

Kül Fırını, Etüv

20TL/Gün

Fraksiyon Toplayıcı

(Kromatografik saflaştırma için)

Damla sayma veya süre kontrollü

70TL/Gün

Optik Görüntüleme Sistemleri

Otomatik Dikey Mikroskop Sistemi

50TL/Saat

Stereo Mikroskop

40TL/Saat

Düz Tip Mikroskop

30TL/Saat

Genel Açıklamalar

Validasyon Parametreleri

1-Özgünlük (Specificity):

 • LC-MS/MS sisteminde referans standart bileşiğe ait en az iki parçalanma iyonu ve alıkonma süresi takibi ile yüksek seçicilik sağlanır.
 • HPLC sisteminde referans standart bileşiğe ait UV-Vis spektrum eşleşmesi ve alıkonma süresi takibi ile yüksek seçicilik sağlanır.
 • GC-MS sisteminde referans standart bileşiğe ait kütle spektrum eşleşmesi ve alıkonma süresi takibi ile yüksek seçicilik sağlanır.

2-Doğruluk (Accuracy):

Doğruluk çalışması isteğe bağlı olarak ek ücret ile gerçekleştirilmektedir. İki yöntemden biri bu prosedür için uygulanır. (Numunedeki her bir analit için analitin geri kazanım yüzdesi, ilgili cihazın bir kantitatif analiz- indirimli ücretiyle ücretlendirilir.)

 • Boş matriks ortamına analizi yapılan maddeyi ilave ederek % geri kazanım hesaplanır.
 • Analizi yapılan maddeye bulunduğu ortamda standart ekleme yöntemi % geri kazanım çalışması yapılır.

3-Kesinlik (Precision):

 • Örneklerin 3 tekrarlı olarak okuması gerçekleştirilir. Birbirlerine olan yakınlığı standart sapma ile ifade edilir.

4-Tespit Sınırı (Limit of Dedection, LOD)

En düşük kalibrasyon noktasının 3 tekrarlı okuması ile elde edilen standart sapma ve eğiminden faydalanılarak aşağıdaki formülle hesaplanır.

 • LOD= 3,3 x SD/ m

5-Tayin Sınırı (Limit of Quantification, LOQ)

En düşük kalibrasyon noktasının 3 tekrarlı okuması ile elde edilen standart sapma ve eğiminden faydalanılarak aşağıdaki formülle hesaplanır.

 • LOQ= 10 x SD/ m

6-Doğrusallık (Linearity):

Analit derişimine karşılık dedektör cevabının doğru orantılı olarak artması ve çizilen grafikte noktaların doğru üzerinde veya yakın olarak yer alması sağlanır. Kalibrasyon grafiği en az 5 nokta ile belirlenir ve korelasyon katsayısı ile ifade edilir.

Önemli Notlar

 • Fiyatlara KDV dahil değildir. Laboratuvarımızda yapılacak analiz ve test hizmetlerinde Üniversite Yönetim Kurulumuzun 22.09.2022 tarihli kararıyla Ar-Ge projeleri (TÜBİTAK, BAP vb.) kapsamında yapılacak çalışmalarda KDV istisnası uygulanmaktadır.
 • Sağlığı tehdit edebilecek toksik, patojenik ve radyoaktif numuneler için laboratuvara önceden haber verilmesi yasal zorunluluktur.
 • Uzun süreli yapılacak olan çalışmalar için randevu almanız gereklidir.
 • Laboratuvarımız fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Posta / kargo giderleri analizi talep eden kurum/kişiye aittir.
 • Listelerde belirtilmeyen özel analizler ve kontrollerin fiyatları, uygulanan işlemlere göre Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvar Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nca belirlenir.
 • Listede bulunmayan analizler için, standart ve gerekli sarf malzemeleri temin edilmesi durumunda analiz süreci imkânlar doğrultusunda sağlanacaktır.
 • Analiz süreleri laboratuvar koşulları, iş yoğunluğu ve cihazların durumuna göre değişiklik gösterebilir.
Yapı Malzemeleri Araştırma Laboratuvarı
Yapı Malzemeleri Araştırma Laboratuvarı

YAPI MALZEMELERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Birim Fiyat

Ön İncelemeler

Toplam Alanı 1000 m2’ye Kadar Olan Yapılar İçin

Bina Mahalline Gidilerek Yapılacak Olan Gözlemsel İncelemeler

1.450TL

Toplam Alanı 1000 – 5000 m2 Arası Yapılar İçin

Bina Mahalline Gidilerek Yapılacak Olan Gözlemsel İncelemeler

2.900TL

Toplam Alanı 5000 m2 den Fazla Olan Yapılar İçin

Bina Mahalline Gidilerek Yapılacak Olan Gözlemsel İncelemeler

4.350TL

Detaylı Çalışmalar

Yapı Rölövelerinin Hazırlanması

5TL /m2

Taşıyıcı Sistem ve Yapı Elemanlarının Aplikasyon Kontrolü

2,50TL/ m2

Donatı Çap ve Yerlerinin Tespiti (x ölçüm sayısı)

300TL

Yapının Mevcut Durumunun Analizi

6,60TL/m2

Proje Hizmetleri

Toplam alanı 1000 m2’ye kadar olan yapılar için

Mimari Proje Hazırlanması

5.800TL

Toplam alanı 1000 – 5000 m2 arası yapılar için

Mimari Proje Hazırlanması

8.700TL

Toplam alanı 5000 m2 den fazla olan yapılar için

Mimari Proje Hazırlanması

11.450TL

Toplam alanı 1000 m2’ye kadar olan yapılar için

Mimari Projelerin İncelenmesi

2.900TL

Toplam alanı 1000 – 5000 m2 arası yapılar için

Mimari Projelerin İncelenmesi

4.400TL

Toplam alanı 5000 m2 den fazla olan yapılar için

Mimari Projelerin İncelenmesi

5.800TL

Toplam alanı 1000 m2’ye kadar olan yapılar için

Betonarme ve Çelik Yapı Projelerinin Hazırlanması

9.100TL

Toplam alanı 1000 – 5000 m2 arası yapılar için

Betonarme ve Çelik Yapı Projelerinin Hazırlanması

14.500TL

Toplam alanı 5000 m2 den fazla olan yapılar için

Betonarme ve Çelik Yapı Projelerinin Hazırlanması

20.800TL

Toplam alanı 1000 m2’ye kadar olan yapılar için

Betonarme ve Çelik Yapı Projelerinin İncelenmesi

4.350TL

Toplam alanı 1000 – 5000 m2 arası yapılar için

Betonarme ve Çelik Yapı Projelerinin İncelenmesi

7.250TL

Toplam alanı 5000 m2 den fazla olan yapılar için

Betonarme ve Çelik Yapı Projelerinin İncelenmesi

10.100TL

Toplam alanı 1000 m2’ye kadar olan yapılar için

Onarım ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması

8.700TL

Toplam alanı 1000 – 5000 m2 arası yapılar için

Onarım ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması

14.500TL

Toplam alanı 5000 m2 den fazla olan yapılar için

Onarım ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması

20.900TL

Toplam alanı 1000 m2’ye kadar olan yapılar için

Onarım ve Güçlendirme Projelerinin İncelenmesi

4.350TL

Toplam alanı 1000 – 5000 m2 arası yapılar için

Onarım ve Güçlendirme Projelerinin İncelenmesi

7.250TL

Toplam alanı 5000 m2 den fazla olan yapılar için

Onarım ve Güçlendirme Projelerinin İncelenmesi

10.300TL

Yapısal Güvenlik Çalışmaları

Uygulama projesi mevcut olmayan yapılar için yapı rölövelerinin hazırlanması ve uygulama projesi mevcut olan yapılar için projeye uygunluğunun kontrolü

5TL/m2

Malzeme kalitesi çalışmaları (tahribatlı/tahribatsız yöntemlerle beton sınıfının belirlenmesi ve donatı ile ilgili çalışmalar)

8TL/m2

Yapısal analiz

6,60TL/m2

Danışmanlık Hizmetleri

Profesör

Aylık çalışma süresi; haftada yarım gün olmak üzere ayda toplam 2 gündür.

6.000TL

Doçent

Aylık çalışma süresi; haftada yarım gün olmak üzere ayda toplam 2 gündür.

5.000TL

Dr. Öğr. Üyesi

Aylık çalışma süresi; haftada yarım gün olmak üzere ayda toplam 2 gündür.

4.000TL

Doktoralı Öğretim Elemanı

Aylık çalışma süresi; haftada yarım gün olmak üzere ayda toplam 2 gündür.

3.000TL

Yapı Malzemeleri Araştırma Laboratuvarı

Analiz Türü

Analiz Kapsamı

Birim Fiyat

Güneş Enerji Santrallerin Kabulü

1 MW-50 MW

Genel açıklamalar dışında il içi/dışı ayrımı yok.

3.500TL

50 MW-100 MW

Genel açıklamalar dışında il içi/dışı ayrımı yok.

8.900TL

100 MW üzeri

Genel açıklamalar dışında il içi/dışı ayrımı yok.

200TL/MW

Çelik Yapı Projelerinin Hazırlanması

Toplam alanı 1000 m2’ye kadar olan yapılar için

Aylık çalışma süresi; haftada yarım gün olmak üzere ayda toplam 2 gündür.

5.500TL

Toplam alanı 1000 – 5000 m2 arası yapılar için

Aylık çalışma süresi; haftada yarım gün olmak üzere ayda toplam 2 gündür.

9.100TL

Toplam alanı 5000 m2 den fazla olan yapılar için

Aylık çalışma süresi; haftada yarım gün olmak üzere ayda toplam 2 gündür.

10.700TL

Güneş Enerjisi Santrallerinin Projelerinin Onaylanması

Aylık çalışma süresi; haftada yarım gün olmak üzere ayda toplam 2 gündür.

2.500TL

Sertleşmiş Beton Deneyleri

Basınç Dayanım Tayini (>1 adet küp numune için)

TS EN 12390-3

150TL

Basınç Dayanımı Tayini (1 adet silindir numune için – Başlıklama dahil)

TS EN 12390-3

150TL

Tahribatlı ve Tahribatsız Deney Yöntemleri

Karot alma (gerekli laboratuvar deneyleri ile birlikte)

TS EN 13791, TS EN 12504-1, TS EN 12390-3

700TL/Adet

Laboratuvara teslim edilen karot numuneleri üzerinde gereken deneylerin yapılması

TS EN 13791, TS EN 12504-1, TS EN 12390-3

450TL/Adet

Beton Test Çekici Deneyi (1 Ölçüm Yeri İçin)

TS EN 12504-2

150TL/Adet

Donatı Çekme Deneyi (Çapı 60 mm’ye kadar olan donatılarda)

TS EN ISO 15630-1

15TL/Adet

Genel Açıklamalar

Yapı Malzemeleri Araştırma Laboratuvarı
Genel Açıklamalar

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde olan Yapı Malzemeleri Araştırma Laboratuvarı aşağıdaki şartlar dahilinde döner sermaye işi yapar:

1. Bölüm, yapılan işlerde konu ile ilgili standartlar ve literatür bilgileri ile birlikte kendi geliştirdiği yöntemleri de kullanır.

2. Laboratuvarlarında yapılan işler için verilen fiyatlar, laboratuvara müracaat esnasında getirilen malzemeler için geçerlidir.

3. Analiz için getirilen numunelerin yığını temsil etme kabiliyeti örnek alma yöntemine bağlıdır. Bu nedenle, laboratuvara elden getirilen numunelerin alınma ve saklanma şekli ile ilgili sorumluluk başvuru sahibine aittir.

4. Listede belirtilen fiyatlar Ağrı şehir merkezi için geçerlidir. Fiyatlar, yapılacak işin Ağrı’nın ilçelerinde olması durumunda %15, Ağrı il sınırları dışında olması durumunda ise %25 oranında artırılır.

5. Ağrı şehir merkezi dışında yapılacak işlerde görevli laboratuvar elemanlarının ulaşım, konaklama ve iaşe işlemleri başvuru sahibine aittir.

6. Başvuru sahibi işin yapılması için gereken altyapı hizmetlerini (elektrik, su vs.) ve gerekli durumlarda yardımcı personel sağlamak zorundadır.

7. Fiyatlara KDV dahil değildir.

8. Başvuru sahibi yukarıda belirtilen maddelerdeki şartları kabul etmiş sayılır.

9. Bu fiyatlandırma listesi dışında kalan işler için ayrıca değerlendirme yapılarak fiyat belirlenir.