0472 –215 98 63 merlab@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

FT-IR (Fourier Transform- Infrared) Spektroskopisi Laboratuvarı

  • FT-IR Spektrometresi
    FT-IR spektroskopisi kızılötesi (IR) bölgesinden bir lazer ışın demetinin örnek içinden geçirilmesi ile absorbans veya transmittans spektrumlarının oluşturulması esasına dayanır. Bu sayede çeşitli fonksiyonel grupların tespiti ve kalıtsal parmak izi bölgesine ait pikler elde edilir. Spektrum çizelgesi absorbansa (veya % transmittans) karşılık dalga sayısı ile ifade edilir. FT-IR spektrometre cihazında KBr pellet ile oluşturulan okumalarda 4000-400 cm-1 aralığında, ATR ile gerçekleştirilen okumalarda 4000-600 cm-1 taramalar yapabilmektedir.

    Marka: Thermo ScientificModel: Nicolet IS150