0472 –215 98 63 merlab@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

İstek ve Şikayet Değerlendirme Komisyonu


 

Dr.Öğr.Üyesi Akın AKINCIOĞLU

BAŞKAN


Öğr.Gör. Ertuğrul CEYRAN (Müdür Yardımcısı)

ÜYE

Öğr.Gör. Dr. Dilruba TABAY SÜMBÜL (Kalite Müdürü)

ÜYE