0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

İstek ve Şikayet Değerlendirme Komisyonu

ADI SOYADI

GÖREVİ

Dr.Öğr.Üyesi Akın AKINCIOĞLU (Müdür)

BAŞKAN

Öğr.Gör. Ertuğrul CEYRAN (Müdür Yardımcısı)

ÜYE

Öğr.Gör. Dr. Dilruba TABAY SÜMBÜL (Kalite Müdürü)

ÜYE