0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

İdari Personel

  Abdullah IŞIK

  Memur 

  Telefon: 2813

  E-posta: abdullahi@agri.edu.tr


Volkan ANIĞI

Yardımcı Personel


Nurcan Muratoğlu

Güvenlik Personeli