0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Adres Bilgileri

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 
MERKEZİ ARAŞTIRMA VE ULGULAMA LABORATUVARI
Yeni Kampüs  Alanı Erzurum Yolu 4 Km - 04100 Merkez
Ağrı – Türkiye

Tel      :  0472  215 7315
Fax     :  0472  215 7386

e mail :  info@merlab.agri.edu.tr
web    :  http://merlab.agri.edu.tr