0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Hakkımızda

2011 yılında kurulan Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, bilimsel ve teknolojik altyapı açısından dünyadaki birçok gelişmiş laboratuvarlarla aynı standartlara sahiptir.

Kuruluşumuzdan bu yana, laboratuarımız, hem enstitülerimizden hem de farklı üniversitelerden akademisyenlerimiz tarafından Ağrı'nın geliştirilmesine yönelik lisansüstü ve doktora çalışmalarını desteklemek için önemli bir altyapı sağlamakta ve bilimsel çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, laboratuvarımız genç bilim insanlarının fikirleri için uygulama alanları yaratmakta ve uluslararası ve ulusal yarışmalara katılmak için altyapı desteği sağlamaktadır.

Laboratuvarımız, akredite olduğu parametrelerin analizi ile bölgenin sürekli ihtiyaç duyduğu içme suyu, atık su, petrol ve katı yakıt gibi analizleri rutin olarak yapabilecek altyapıyı sağlamıştır.

Müdürlüğümüz 2 doktor öğretim üyesi, 6 öğretim görevlisi, 1 idari personel, 1 temizlik personeli ve 1 güvenlik görevlisi ile hizmet vermektedir.

Katkılarınızla kısa sürede daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz.

 

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvar Müdürü

Dr.Öğr.Üyesi Akın AKINCIOĞLU