0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Numune Hazırlık

  

 Analiz numunelerine ait ön hazırlık aşamalarının gerçekleştirildiği laboratuvar olup; gerekli olan alet, cihaz ve ekipmanlar ile donatılmıştır.