0472 –215 98 63 merlab@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Numune Hazırlık

 • Hassas Terazi (0,001gr-320gr)
  Laboratuvarda kullanılan küçük yapı ve hacimdeki maddelerin ağırlıklarını hesaplamak için kullanılan cihazdır. Bu cihaz sayesinde çok ufak haldeki maddelerin bile sahip olduğu ağırlık hesaplanabilmektedir.

  Marka:  Precisa Model:  Anthos XB 320M
 • Santrifüj 
  Santrifüj, sabit eksenli, dairesel dönme hareketi gerçekleştiren bir laboratuvar aletidir. Yüksek devir sayısı, içerisine yerleştirilen karışımların çökelme prensibine göre ayrılmasını sağlar. Ağır parçalar merkezkaç kuvveti yardımıyla tüpün alt kısmında toplanır, daha hafif parçalar ise tüpün üst kısmına doğru hareket eder. Süspansiyonlar veya emülsiyonlar bu şekilde kolaylıkla ayrılabilir.

  Marka:  Thermo Scientific Model:  SL 16R
 • Polimeraz Zincirleme Tepkimesi- PCR 
  Polimeraz zincirleme tepkimesi (polymerase chain reaction - PCR), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir. Metot tüp içerisinde nükleik asitlerin uygun koşullarda çoğaltılması esasına dayanır.

  Marka:  Precisa Model:  XB 320M
 • Kurutma ve sterilizasyon fırınları 
  Kurutma: Çeşitli laboratuvar malzemelerinin veya genel olarak camların, baskılı devrelerin, granül ve toz gibi malzemelerin tüm kurutma işlemleri için kullanılır. Sterilizasyon: Malzemenin üzerinde veya içinde yer alan patojen olan veya olmayan mikroorganizmaların yok edilmesini sağlar. Toz ve uçucu olmayan viskon maddelerin sterilizasyonu için de kullanılır

  Marka:  Selecta Model:  Dry-big series 216 litre ve 720 litre
 • -86℃ Ultradüşük Sıcaklıklı Dondurucu x 2 
  Ultra düşük sıcaklıklı (ULT) dondurucu, içeriği -40 ila -86 °C arasında depolayan bir buzdolabıdır. Standart buzdolapları veya dondurucular kullanılarak +4 ila -20 °C'de kısa süreli numune saklamanın aksine, birçok moleküler biyoloji veya yaşam bilimi laboratuvarı DNA, RNA, proteinler, hücre özleri veya reaktifler gibi biyolojik numuneler için uzun süreli kriyoprezervasyona ihtiyaç duyması sebebiyle kullanılır.

  Marka:  NUAIRE Model:  NU-9483E
 • Buzdolabı (Sıcaklık Aralığı: +4-(-20))
  Laboratuvarda kullanılan bazı maddelerin uygun koşullarda stoklanmasını sağlamaktadır.

  Marka:  Beko Model:  B 8459 SM
 • Bulaşık makinesi 
  Laboratuvarda kullanılan bazı maddelerin kolay ve hızlı yıkanmasını sağlar.

  Marka:  Arçelik Model:  6220 FT
 • Saf Su Arıtma Sistemi )
  Sistem; musluk suyundan hem (ters ozmos yöntemiyle) Tip3 kalitesinde hem saf su hem de ultra saf su (Tip1, 8L/saat) sağlamaktadır. 30 litre polietilen saf su tankına sahiptir.

  Marka:  Merck Model:  Direct-Q®-8UV
 • Su Analizi için Laboratuvar Spektrofotometresi )
  Sistem; suların rutin kontrol analizlerinde hazır kit yöntemiyle çalışan, 320 - 1100 nm dalga boyu aralığında 180 parametre ölçüm yapabilen bir sistemdir. LT200 modelli ısıtıcı bloğa sahiptir.

  Marka:  HACH Lange Model:  DR3900
 • Scheibler Kalsimetre
  Scheibler kalsimetresi: Birbirlerine bağlantılı içi su dolu 2 borudan (U borusu) oluşmuştur. Borulardan birisi tepkime neticesinde ortaya çıkan karbondioksit gazının hacmini ölçmek üzere derecelendirilmiştir. Derecesiz olanı ise üst kısmından havaya açık düz bir borudur. Bu borular, içi su dolu erlen metreye bağlantılı olup bileşik kaplar esasına göre çalışır. Sistem; toprağın hidroklorik asitle reaksiyona tabi tutulması ile karbonatlardan çıkan CO2 gazının kapalı bir boruda tutularak hacminin ölçülmesi ve bu hacimden yararlanılarak toprağın kireç içeriğinin hesaplanması prensibine dayanır.

 • Biyolojik Güvenlik Kabini 
  Biyogüvenlik seviyesi gerektiren patojenler ile kontamine olmuş malzemelerle güvenli bir ortamda çalışmayı sağlayan, kapalı ve havalandırmalı bir kabindir. Santrifüjleme, pipetleme, vorteksleme veya sonikasyon gibi laboratuvar çalışmaları sırasında oluşan bulaşıcı ajanlardan koruma sağlayan birincil cihazlar arasındadır.

  Marka:  ESCO Model:  Class II
 • Etüv (İnkübatör, Sıcaklık Aralığı: 5-250℃) 
  İçerisinde belirli bir sıcaklık elde edilerek mikrop üretme, ısıtma, kurutma ve sterilize etme gibi amaçlar için kullanılan laboratuvar fırınıdır.

  Marka:  Incucell 111 Model:  D82166
 • Masa Tipi Multimetre 
  Laboratuvarda, sıvı ve çözeltilerin pH ve EC (elektriksel iletkenlik) değerlerinin ölçülmesinde kullanılmaktadır.

  Marka:  Crison Model:  MM41
 • Mikrodalga Yakma Sistemleri
  ICP-MS cihazının numune hazırlanmasında kullanılmaktadır.

  Marka:  Milestone Model:  MLSSTART D
 • Sedimantasyon Test Cihazı
  Prensibi; un ve laktik asit çözeltisi ile hazırlanmış süspansiyondaki un partiküllerinin gluten kalitelerine göre şişmesi ve şişen partiküllerin belirli zaman içindeki çöken miktarlarının ölçülmesi esasına dayanır. Unun protein kalitesine göre değerlendirilmesini sağlar.

  Marka:  Tekpa
 • Hassas Terazi (10mg-210gr)
  Laboratuvarda kullanılan küçük yapı ve hacimdeki maddelerin ağırlıklarını hesaplamak için kullanılan cihazdır. Bu cihaz sayesinde çok ufak haldeki maddelerin bile sahip olduğu ağırlık hesaplanabilmektedir.

  Marka:  AND Model:  GR-200
 • Çalkalamalı Su Banyosu
  Laboratuvarlarda kimyasalların kontrollü olarak ısıtılması ve çözündürülmesi gibi işlemlerde kullanılır. Çalışma sıcaklığı +5-100 ℃ aralığındadır.

  Marka:  Ant Teknik Model:  BS 11