0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

MüdürDr. Öğr. Üyesi Akın AKINCIOĞLU
Telefon : 472 215 7315/2816

 E-posta: aakincioglu@agri.edu.tr