0472 –215 98 63 merlab@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Tarafsızlık

AĞRI MERKEZİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA LABORATUVARI ÇALIŞANLARI TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK BEYANI


ISO/IEC 17025’e göre oluşturulan Kalite Yönetim Sisteminde belirtilen esaslara göre AĞRI MERKEZİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA LABORATUVARI bünyesinde tarafıma tevdi edilen görevleri icra ederken sunulmakta olan deney hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkileyebilecek veya akreditasyon ilkelerine ters düşebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç-dış baskılardan uzak çalışacağımı; personele hiçbir baskı, telkin ve tavsiyede bulunmayacağımı ve personelin kendi inisiyatifleri ile bağımsız ve tarafsız olarak karar vermelerini etkileyecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan uzak tutacak bir ortam sağlayacağımı,  kendime veya personele ait ya da kendime veya personele yakınlığı olan kişilerin deney hizmetleri söz konusu olduğunda hiçbir ayrıcalık tanımayıp tarafsız davranacağımı, her hangi bir baskı unsurunun oluşması durumunda anında üst yönetime bildireceğimi, müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescil haklarının korunmasını sağlayacağımı ve her türlü tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uyacağımı beyan ederim.