0472 –215 98 63 merlab@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

 • Soğutmalı İnkübatör (Sıcaklık aralığı 3-50 )
  Düşük sıcaklık koşullarında inkübasyon ile, uzun süre depolama özelliği sunmaktadır. Özellikle biyoloji (zooloji, botanik), tıp, veterinerlik, ilaç ve biyoteknoloji gibi birçok alanda araştırma ve kontrol deneylerinde kullanılmaktadır.

  Marka: Velp ScientificaModel: FOC 2251
 • Biyolojik Güvenlik Kabini
  Biyogüvenlik seviyesi gerektiren patojenler ile kontamine olmuş malzemelerle güvenli bir ortamda çalışmayı sağlayan, kapalı ve havalandırmalı bir kabindir. Santrifüjleme, pipetleme, vorteksleme veya sonikasyon gibi laboratuvar çalışmaları sırasında oluşan bulaşıcı ajanlardan koruma sağlayan birincil cihazlar arasındadır.

  Marka: EscoModel: Class II
 • Hassas Terazi (10mg-210gr)
  Laboratuvarda kullanılan küçük yapı ve hacimdeki maddelerin ağırlıklarını hesaplamak için kullanılan cihazdır. Bu cihaz sayesinde çok ufak haldeki maddelerin bile sahip olduğu ağırlık hesaplanabilmektedir.

  Marka: ANDModel: GR-200
 • Yüksek Hızlı Homojenizatör
  Homojenleştirme, emülsifikasyon veya süspansiyon için kullanılır. Laboratuvar çalışmalarında özellikle kimyasal reaksiyonların hızlandırılması; bakteri, virüs, mantar veya dokuların parçalanması ve maddelerin homojenleştirilmesinde kullanılmaktadır.

  Marka: Wiggen HauserModel: D-500
 • Çalkalamalı İnkübatör (Sıcaklık Aralığı -20/ 60)
  Bir inkübatör ve çalkalayıcının birleşiminden oluşmaktadır. Numuneleri aynı anda inkübe etmek, sallamak veya çalkalamak için tasarlanmıştır. Hücre için gerekli olan oksijen ve besinlerin eşit olarak dağılımını sağlamaktadır. Hücre kültürü, hücre havalandırma, çözünürlük deneyleri veya bu tür araştırmaları yürütmek için kullanılır.

  Marka: ZhichengModel: ZHWY-200B
 • Otoklav
  Laboratuvar çalışmalarında otoklavlanabilen (ısıya ve basınca dayanıklı) her bir parçayı belirli bir basınç, sıcaklık ve zaman parametrelerine göre sterilizasyonunu yapan cihazdır. Ayrıca bakteri, virüs, mantar ve mikroorganizmaların yok edilmesi işlemi de otoklav ile yapılmaktadır.

  Marka: JSRModel: Shin-Saen
 • Otoklav
  Laboratuvar çalışmalarında otoklavlanabilen (ısıya ve basınca dayanıklı) her bir parçayı belirli bir basınç, sıcaklık ve zaman parametrelerine göre sterilizasyonunu yapan cihazdır. Ayrıca bakteri, virüs, mantar ve mikroorganizmaların yok edilmesi işlemi de otoklav ile yapılmaktadır.

  Marka: JSAX-80Model:SACV801
 • Etüv (Sıcaklık Aralığı 5-300)
  İçerisinde belirli bir sıcaklık elde edilerek mikrop üretme, ısıtma, kurutma ve sterilize etme gibi amaçlar için kullanılan laboratuvar fırınıdır.

  Marka: MemmertModel: UN55
 • Stereo Mikroskop
  Bir numunenin üç boyutlu görüntüsünü görmeyi sağlayan bir tür optik mikroskoptur. Diseksiyon mikroskobu olarak da bilinen stereo mikroskop, ayrı objektif lenslere ve okülerlere sahip olmasıyla bileşik ışık mikroskobundan farklıdır. Özellikle doku yüzeylerini incelemede (çeşitli bitki dokuları, böcek parçaları v.b), deneylerde kullanılan küçük aletlerin kullanım kolaylığını sağlamada ve diseksiyon işlemleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

  Marka: ZeissModel: DV4
 • pH Meter
  Çözetilerdeki asit ve baz oranı pH seviyesini verir. pH ölçüldüğünde çözeltinin asidik, bazik ya da nötr oluşuna dair bilgiyi verir. PH metre ölçümleri gıda, atık madde, tarım, hayvancılık, biyoteknoloji ve yüzme havuzları gibi birçok uygulamalı alanda kullanılmaktadır.

  Marka: HannaModel: HI 2211
 • Kar Buz Makinesi (Kapasite 73kg/gün)
  Analitik numuneler, biyolojik hücreler, doku kültürleri gibi çeşitli bilimsel ve tıbbi laboratuvar uygulamaları için yumuşak, temiz buz üretmektedir. Kısa vadede çalışmalarda kullanılan maddelerin bozulmasını önlemektedir.

  Marka: ScotsmanModel: AF80
 • Dondurucu (Sıcaklık Aralığı -50/-86)
  Laboratuvar çalışmalarında kullanılan kimyasal, kit, aşı, ilaç, kan, bitkisel ve hayvansal doku gibi birçok maddenin uzun vadede bozulmadan muhafazasını sağlamaktadır.

  Marka: New Brunswick FreezerModel: U570
 • Liyofilizatör
  Dondurulmuş materyallerden buz kristallerinin süblimasyonu yoluyla suyu uzaklaştırmak için kullanılan cihazdır. Cihaz; malzemedeki donmuş suyu (yani buz kristalleri), çevresel atmosferik basıncın azaltılmasıyla katı fazdan doğrudan gaz fazına geçirerek çabuk bozulabilecek bir malzemeyi korunaklı hale getirmektedir. Farmasötik, biyoteknoloji, gıda, tarım, kimyasal sentez ve nanoteknoloji gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

  Marka: TOPTModel: TOPT-10C Multi-pipe Ordinary  Vacuum Freeze Dryer
 • Elektroforez
  Yüklü moleküllerin elektriksel bir alanda göçünü ve ayrılmasını sağlar. Sıvı veya katı bir ortama elektrik akımı uygulanması ile yüklü moleküllerin ayrımı ve analizi için kullanılan bir tekniktir. Proteinler, DNA, RNA, karbonhidratlar ve diğer biyomoleküllerin ayrılması ve analizi için kullanılmaktadır.

  Marka: ConsortModel: EV265
  Marka: ATTOModel: AE6100
 • Real-Time PCR
  Gen ekspresyonu analizi, microRNA tespiti, Virüs tespiti, SNP genotiplemesi, Yüksek Çözünürlükte Erime analizi (HRM) yapılabilmektedir.

  Marka: QIAGENModel: Rotor-Gene Q

 • Doku Parçalayıcı
  TissueLyser LT Homojenizatör cihazı 12 numuneye kadar eş zamanlı örnek parçalama ve  protokole bağlı olarak 40 sn - 5 dakikada örnek homojenizasyonu yapılabilmektedir.

  Marka: QIAGENModel: Tissulyser LT
 • Doku Parçalayıcı
  TissueLyser II, paslanmaz çelik, tungsten karbür veya cam boncuklu plastik tüplerde yüksek hızlı çalkalama yoluyla birden fazla biyolojik numuneyi aynı anda parçalayabilir.Uygun adaptör seti kullanılarak, aynı anda 48 veya 192 örneğe kadar homojenizasyon sağlanabilir.

  Marka: QIAGENModel: Tissue Lyser II
 • DNA izolasyon robotu
  DNA, RNA ve protein örnek işleme sağlar. 1 saatte 6 numuneye kadar veya yaklaşık 90 dakikada 12 numuneye kadar diferansiyel fraksiyon ayrımı sağlar.

  Marka: QIAGENModel: Qiacube
 • Mikroplaka Spektrofotometresi
  Nükleik asit miktarı, ELISA, Nükleik asit ve proteinin mikro hacim analizi yapabilmektedir.

  Marka: BioTekModel: Epoch
 • Thermal Cycler
  Bireysel reaksiyonlardan yüksek verimli projelere kadar çok çeşitli uygulamalar için uygundur.

  Marka: Thermo ScientificModel: 5020
 • QIAxcel sistemi
  Jel elektroforezindeki darboğazların üstesinden gelmek için tasarlanmış çok kılcal bir elektroforez sistemidir. DNA ve RNA analizlerinde rakipsiz çözünürlük, hız ve verim sağlar.

  Marka: QIAGENModel: QIAxcel
 • Jel Görüntüleme Sistemi
  Kemilüminesans ve floresan jel görüntüleri yakalamak üzere geliştirilmiş bir görüntü elde etme sistemidir.

  Marka: Wilber LourmatModel: Quantum
 • Soğutmalı Santrifuj
  -10 ile +40°C arasında 15.200 rpm ve 6 farklı program aralığı ile geniş kullanıma sahiptir. Farklı falcon boyutlarını santrifüjleme olanağı sağlamaktadır.

  Marka: Thermo ScientificModel: SL 16R
 • Spektrofotometre
  Thermo DNA/RNA, ELISA, enzim tahlilleri ve daha fazlası için olanak sağlayan nanodrop mikro plaka okuyuculu spektrofotometre.

  Marka: Thermo ScientificModel: Multiskan GO
 • Kuru Blok Isıtıcı
  DNA ve enzim analizleri, mandıralarda atık testleri, AGAR için inkubasyon ve hücre kültür analizlerinde kullanım için tasarlanmıştır. Dijital sıcaklık ve zaman kontrollüdür. Kontaminasyonu önleyen, yüksek kararlılıkta bir cihazdır.

  Marka: BIOERModel: MB-102
 • Soğutmalı Mikro Santrifuj
  2 ayar nobu ile kolay kullanım. Rotorların ön soğutma özelliği mevcut. Soğutucu gaz  CFC-içermez. Paslanmaz çelik hazneli

  Marka: SIGMAModel: 1-15 PK
 • Orbital ve Resiproyal Çalkalayıcı
  Aynı anda tek bir çalkalayıcıda orbital ve ileri geri çalkalama kombinasyonu sunar. Ayrıca ayarlama ile sadece yörüngede sallanabilir.

  Marka: N-BIOTEKModel: NB-101 MT
 • Evaporatör
  Cihazın çalışması vakum altında buhar basıncı düşürülerek, çözücülerin düşük sıcaklık altında buharlaştırılması prensibine dayanır. Bir çözücüyü bir bileşikten ayırmak, katı maddeyi çözücüsünden ayırarak izole etmek veya çözeltileri konsantre ederek saflaştırmak için kullanılmaktadır. 
  Marka: JK IKA LabortechnikModel: RV05-ST
 • Mikroişlemci Kontrollü Etüv
  Mikroişlemcili kontrol sistemi ve homojen hava sirkülasyonu sayesinde mükemmel bir kuru hava sterilizasyon şartları sağlamaktadır. Mikroişlemci sistemi ile kontrol edilen ısıtma sistemi ve güçlü izolasyon ile hassas ve sabit sıcaklıklar elde edilmektedir. İçerisinde belirli bir sıcaklık elde edilerek mikrop üretme, ısıtma, kurutma ve sterilize etme gibi amaçlar için kullanılmaktadır

  Marka: RantekModel: RA165