0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Müdür Yardımcıları


Öğr. Gör.
Ertuğrul CEYRAN

E-posta: 
eceyran@agri.edu.tr 
Dr.Öğr.Üyesi
Sinan ÜNVAR