0472 –215 98 63 merlab@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

GC-MS & GC

 •  GC-MS (Gaz kromatografisi - Kütle Spektrometresi)
  Çalışma Prensibi
  Gaz kromatografisi/kütle spektroskopisi(GC-MS), iki güçlü analitik tekniğin kombinasyonudur. Gaz kromatografisi, karışımdaki bileşenleri ayırır. Kütle spektroskopisi, her bir bileşenin yapısal olarak tanımlanmasında yardımcı olur.  Çok düşük miktarlardaki örneklerin tanımlanması, güçlü yapısal analiz, hızlı analiz süresi gibi önemli avantajları bulunmaktadır.
  GC-MS sistemi çok bileşenli karışımlardaki elementlerin belirlenmesinde, gaz fazında bulunan ya da gazlaştırılabilen organik numunelerin kütle kromatografik yöntemle ayrımını sağlar. Elde edilen spektrumlar yardımıyla ileri seviye (organik, inorganik ve biyolojik) moleküler yapı tayinlerinde, kalitatif ve kantitatif çalışmalar için kullanılan yüksek performanslı ve yüksek hızlı bir gaz kromatografisi kütle spektrometresi sistemidir. Cihazlarımızda ppm (milyonda bir) ve ppb (milyarda bir) hasassasiyette uçucu organik bileşik içeren her türlü madde analiz edilebilmektedir.

  Marka: ShimadzuModel: QP 2010 Ultra
  Analitik bir cihaz olarak GC-MS iki üniteden oluşmaktadır:
  1) Gaz kromatografisi (GC)
  2) Kütle spektrometresi (MS)
  Ayrıca GC-MS cihazına Purge-Trap ve Headspace oto örnekleyicileri bağlıdır.
  Cihazda uçucu organik bileşikler analiz edilmektedir. Analiz edilmek istenen örnekteki elementler GC de iyonlaştırıldıktan sonra kütle spektroskopisine gönderilirler ve burada kütle/yük (m/z) oranlarına göre ayrılarak kalitatif ve  kantitatif ölçümler yapılmaktadır. GC-MS’te yürütücü gaz olarak He gazı kullanılır. GC cihazımızda farklı dedektörler ve kullanılan gazlar aşağıdaki gibidir;
  FID (Alev İyonlaştırma Dedektörü): H2 ve kuru hava
  FTD=NPD( Azot Fosfor Dedektörü): H2 ve kuru hava
  ECD (Elektron Yakalama Dedektörü) : N2    
  FPD (Alev Fotometrik Dedektörü):  H2 ve kuru hava
  Kullanım Alanları
  İçerisinde uçucu gaz ve organik bileşikler bulunan;
  Kimya (gazların ve uçucu maddelerin analizleri ve ayrılmasında Alkoloidler, terpenler, steroidler)
  * İlaçlar sanayi (ilaçların içerikleri ve doz miktarları) 
  * Adli tıpta ve uyuşturucu madde analizinde 
  * Petrol ürünlerinin nitel ve nicel analizi yapılabilir. Yöntem, de sık kullanılır. 
  * Çevre (içme suyu, deniz suyu, atık su, katı atıklar)
  * Gıda (meyve sebzede pestisit analizi)
  * Gıda Aflatoksin analizleri yapılabikmektedir.