0472 –215 98 63 merlab@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Kalite Kontrol Kurulu


 

Dr.Öğr.Üyesi Akın AKINCIOĞLU

BAŞKAN

Öğr.Gör.Dr.  Dilruba TABAY SÜMBÜL (Kalite Müdürü)

ÜYE

Öğr.Gör.  Emine DEMİR (Kalite Kontrol Sorumlusu)

ÜYE