0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Kalite Kontrol Kurulu

ADI SOYADI

GÖREVİ

Dr.Öğr.Üyesi AKIN AKINCIOĞLU

BAŞKAN

Öğr.Gör.Dr.  DİLRUBA TABAY (KALİTE MÜDÜRÜ)

ÜYE

Öğr.Gör.  EMİNE DEMİR (KALİTE KONTROL SORUMLUSU)

ÜYE