0472 –215 98 63 merlab@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı -E-REHBER

Adı Soyadı Birim Görev Telefon Dahili E-Posta Özgeçmiş