0472 –215 98 63 merlab@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Hücre Kültürü ve Moleküler Kanser Araştırma Laboratuvarı

 • -80 Buzdolabı
  Biyolojik materyallerin (hücre kültürü, DNA, RNA, protein örnekleri) stabilitesini korumak ve uzun süreli saklama için gereklidir. Araştırmalarda kullanılan örnekler, -80°C’ ye kadar düşük sıcaklıklarda saklanarak biyolojik aktivitelerini kaybetmezler ve gelecekteki deneylerde kullanılmak üzere muhafaza edilebilirler. Uzun vadeli depolama, deneyler arasında süreklilik sağlamak, tekrarlanabilirlik ve veri güvenilirliği açısından kritiktir.

  Marka: NEW Brunswick Scientific   
 • +4/-20 Buzdolabı
  Biyolojik örneklerin kısa vadeli saklanması, kimyasal ve enzim stabilitesinin korunması ve genel laboratuvar malzemelerinin soğuk muhafaza edilmesi için kullanılır. 4°C bölmesi, hücre kültürü ortamları, reaktifler, biyolojik örnekler gibi malzemelerin kısa vadeli saklanması için idealdir. Biyolojik örneklerin stabilitesini koruyarak bakteri ve mikroorganizma büyümesini yavaşlatır. -20 °C bölmesi, özellikle DNA, RNA, protein örnekleri gibi hassas malzemelerin daha uzun vadeli depolanması için kullanılır. Düşük sıcaklık, bu tür örneklerin aktivitesini durdurarak biyolojik ve kimyasal süreçleri yavaşlatır.

  Marka:  BEKO
 • Biyogüvenlik Kabini (Sınıf 2)
  Hücre kültürü çalışmalarında kontaminasyonu önleyerek çalışılan canlı kültürler ve diğer biyolojik materyaller için güvenli ve steril çalışma ortamı oluşturur. Diğer taraftan hava akımının araştırmacının içerisinde bulunduğu odadan kabinin içine doğru olmasıyla da araştırmacı güvenliği sağlanmış olur. Laminar hava akımı sayesinde ortamdaki HEPA filtre cihaz içinde dolaşan havayı sterilize ederek calışma ortamının kontaminasyon riskini azaltır. Elektronik Kontrol Sistemine dahil UV lambası ve gerçek zamanlı hava akım kontrolü aracılığıyla tamamen partiküllerden arındırılmış steril bir ortam sağlar. HEPA ile filtrelenmiş havanın aşağıya doğru laminar akışı kabin içerisinde bulunan deney malzemeleri için koruma sağlar. Kabin içerisindeki hava filtreden geçtiği ve kontaminasyondan arındırılmış olduğu için aynı zamanda çevresel koruma da sağlanır.

  Marka:  Airstream
 • Otoklav
  Dezenfeksiyon ve sterilizasyon için fiziksel bir yöntem sağlar. Buhar, basınç ve zamanın bir kombinasyonu ile çalışırlar. Prensip olarak, mikroorganizmaları ve sporları öldürmek için yüksek sıcaklık ve basınçta çalışır. Belirli biyolojik atıkları dekontamine etmek, ortamları, aletleri ve laboratuvar gereçlerini sterilize etmek için kullanılır.

  Marka:  JSR
 • Sıvı Azot Taşıma ve Saklama Kabı
  Sıvı azot, atmosferik havanın ana bileşeni olan azotun düşük sıcaklıklarda sıvı hale geçirilmiş halidir (-196 °C veya -321 °F civarında). Bu kaplar, sıvı azotu düşük sıcaklıklarda muhafaza etmek için tasarlanmıştır. Hücre kültürü laboratuvarlarında, çeşitli hücre hatları, örnekler ve diğer biyolojik materyaller sıvı azot içinde düşük sıcaklıklarda saklanabilir ve taşınabilir. Bu kap, hücre kültürü materyallerinin uzun vadeli korunması ve depolanması için önemlidir.

  Marka: Thermo Scientific
 • Azot Buharı Sarkacı(Pail)
  Sıvı azotu buharlaştırarak ortama buharlaşmış azot salan bir cihazdır. Kriyoprezervasyon, Liyofilizasyon ve biyobanka olarak bilineen birçok farklı amaçla hücre kültürlerinin ve biyolojik materyallerin bozulmadan dondurularak uzun süre saklanması ve depolanması için kullanılır.

  Marka:  Thermo Scientific
 • Çoklu Mikroplaka Okuyucu (Multiscan Microplate Spectrophotometer) ve Yıkayıcı
  Hücre kültürlerinde, canlılık, çoğalma ve toksiste testlerinin yapılmasını sağlar. Numunelerdeki biyolojik, kimyasal veya fiziksel olayları tespit etmek ve ölçmek için kullanılır. Hücre ve moleküler biyoloji araştırmaları, ilaç testleri ve gen ifadesi çalışmaları dahil birçok amaçla kullanılabilir. Aynı anda çok sayıda örnekte (96 kuyucuklu kaplarda) absorbans ölçümleri gerçekleştirebilir. Bu durum hem zaman hem de malzeme tasarrufu sağlar. Sıcaklık ayarlama ve çalkalama özellikleri sayesinde de kültürlerin ve biyolojik materyallerin bozulmadan ve yönlendirilebilir süreçlerle analiz edilmesini sağlar.

  Marka:  Thermo Scientific
 • Ultra Saf Su Cihazı
  Suyun yüksek saflıkta elde edilmesini sağlayarak, hassas deneylerde ve analizl”erde kullanılmak üzere saf su temin eder

  Marka:  Merck Millipore
 • Vortex
  Hücre kültürü laboratuvarlarında sıvı örnekleri karıştırmak, çözelti homojenleştirmek, hücre pelletlerini redispersiyon (tekrar çözelti içerisine dağıtılması) yapmak ve deney malzemelerini hazırlamak için kullanılan bir cihazdır

  Marka:  ISOLAB
 • Soğutmalı santrifüj
  Hücre kültürü örneklerindeki hücreleri, organel ve hücre içi bileşenleri ayırmak için kullanılır. Hücre kültürü besiyerinden hücreleri toplamak için kullanılabilir ve hücrelerin büyüme ortamından ayrılmasını ve toplanmasını sağlar. Biyolojik sıvılardan hücreleri izole etmek ve analiz etmek için kullanılabilir. Kan veya diğer biyolojik sıvılardan hücreleri izole etmek ve analiz etmek için kullanabilir. Biyokimyasal analizler ve moleküler biyoloji uygulamaları için hücre kültürü örneklerinden protein, nükleik asit veya diğer hücresel bileşenlerin ekstraksiyonu için kullanılabilir. Soğutmalı özellikte olması; protein ve enzimlerin hassaslığını korumak için sıcaklık kontrolü sağlar. hücrelerin daha uzun süre canlı kalmasını hassas hücrelerin daha düşük sıcaklıkta çalışılmasını sağlar.

  Marka:  Thermo Scientific
 • pH Metre
  Çözelti ve hücre kültürü besiyerlerinin pH seviyelerini ölçerek, hücre büyümesi ve deneyler için uygun çevresel koşulların (optimum asitlik ve bazlık seviyelerinin) sağlanmasına yardımcı olur.

  Marka:  HANNA
 • Hassas Terazi
  Kimyasal ve biyolojik maddelerin hassas ölçümlerini yaparak deneysel çalışmalarda doğru dozajlama ve analizler için kullanılır.

  Marka:  Radwag
 • Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
  Sıvı örneklerin ve çözeltilerin karıştırılması ve sıcaklığının kontrol edilerek kimyasal reaksiyonların yürütülmesi için kullanılan bir cihazdır.

  Marka:  OHAUS
 • CO2’li İnkübatör (UV Lambalı)
  Vücut içindeki koşullara benzer bir ortamda in vitro hücre kültürlerinin optimal büyüme koşullarında üretilmesi, büyütülmesi, çoğaltılması, analiz öncesi ve süresince muhafazası için kullanılır. İlaç ve biyolojik ajanların etkilerini incelemek için hücre kültürleri üzerinde yapılan testlerde kontrol edilebilir bir ortam sağlar. Sıcaklığı (7-50°C), karbondioksiti ve nemi ayarlanabilen, dahili HEPA filtresi ile steril bir çalışma ortamı oluşturan hava geçirmez laboratuvar cihazıdır.

  Marka:  Memmert
 • Inverted Mikroskop (Florasan Ataçmanlı, entegre kamera, ekran ve uygulama program)
  Hücre kültürü laboratuvarlarında canlı hücreleri ve dokuları incelemek ve canlı hücre deneyleri gerçekleştirmek için kullanılan özel mikroskop türleridir. Bu mikroskopların temel avantajı, hücre kültürü kaplarının altından ışığı geçirerek, hücreleri üstten değil alttan gözlemleme yeteneğidir. Hücrelerin içerisindeki farklı yapıları ve bileşenleri daha iyi görüntülemek için faz kontrast ve diferansiyel interferans kontrast gibi özel kontrast teknikleri kullanabilir. Hücre kültürü örneklerinde daha iyi odak derinliği sağlayarak daha kaliteli üç boyutlu görüntüler elde etmeyi mümkün kılar. Floresan ataşmanı, hücre kültürü çalışmalarında hücre içi olayları ve protein etkileşimlerini incelemek için güçlü bir araçtır.

  Marka:  Leica
 • Su Banyosu
  Hassas bir sıcaklık kontrolü sağlayabilen ve suyun homojen bir şekilde ısınmasını sağlayan tasarımlara sahiptir. Hücre kültürü deneyleri, biyokimyasal analizler ve moleküler biyoloji çalışmaları gibi birçok alanda kullanılırlar. Hücrelerin, mikroorganizmaların veya diğer biyolojik materyallerin uygun büyüme koşullarında tutulmasını sağlar. Hücre kültürü çalışmalarında genellikle 37°C gibi vücut sıcaklığında bir ortam gereklidir ve su banyosu cihazları bu sıcaklık seviyelerini korumak için kullanılır. Enzimatik reaksiyonların ve çeşitli biyokimyasal deneylerin yapıldığı ortamlarda sabit bir sıcaklığın korunmasına yardımcı olur. Biyokimyasal analizler, immünolojik reaksiyonlar ve diğer laboratuvar deneyleri sırasında kullanılan örnekleri sabit bir sıcaklıkta tutarak sonuçların tekrarlanabilirliğini ve güvenilirliğini artırır.

  Marka:  Nüve
 • Otomatik Hücre Sayım Cihazı
  Hücre kültürü laboratuvarlarında hücre sayımı ve hücre yoğunluğunun belirlenmesi için kullanılan cihazlardır. Manuel hücre sayımının zaman alıcı ve subjektif olabileceği durumlarda, hızlı, doğru ve tekrarlanabilir bir hücre sayımı yapma avantajı sağlar. Hücre kültürü deneylerinin optimizasyonu için kullanılabilir. Özellikle hücrelerin ekspansiyonu, geçiş ve hasat aşamalarında hücre sayımı önemlidir ve bu cihazlar bu süreçleri kolaylaştırabilir. Hücre canlılığı hakkında verdiği net bilgiler sayesinde çalışmalar çok daha sağlıklı ve kararlı yürütülür.

  Marka:  DeNovix
 • Santrifüj
  Hücre kültürü laboratuvarlarında küçük hacimli örneklerin santrifüj edilmesi, hücreleri toplama ve küçük ölçekli analizler için kullanılan bir cihazdır. Taşınabilir ve kompakt bir tasarıma sahiptir, bu da laboratuvar içinde esnek bir kullanım sağlar. Hem enerji hem de zaman tasarrufu sağlar

  Marka:  Thermo Scientific
 • Otomatik Pipet Seti ve Pipetör (Pipetleyici)
  Hücre kültürü laboratuvarlarında sıvı ortamların doğru ve hassas bir şekilde transfer edilmesi için kullanılan otomatik cihazlardır. Hücre kültürü işlemlerinde tekrarlanabilir ve hassas ölçümler yapmak için gereklidirler. Ayrıca manuel pipetlere kıyasla daha hızlı, daha hassas (düşük miktarlarda) ve tekrarlanabilir sıvı manipülasyonları sağlar. Bu da malzeme ve zaman tasarrufu sağlayıp ölçümsel hataların önüne geçer. Pipetör özellikle daha büyük ölçeklerdeki cam veya plastik pipetlerle sıvı örneklerin hassas ve kontrol edilebilir bir şekilde transfer edilmesini sağlayan bir cihazdır, doğru dozajlama ve kullanım pratikliği sunar.

  Marka: Thermo Scientific