0472 215 99 94 fef@agri.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

Öğrenci İstek ve Şikayetlerini Değerlendirme Komisyonu

Başkan  Doç. Dr. Halis ŞAKİROĞLU
Üye     Doç. Dr. Murat YILDIRIM
Üye   Doç. Dr. Alpay GEZER
Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ebru YÜKSEL
Üye Arş. Gör. Dr. Sibel GÖKÇE

Görev Tanımı: Fakültemiz öğrencilerinin idari, teknik ve altyapı içerikli talep/şikâyetlerini toplamak, değerlendirmek ve Dekanlık Makamına düzenli aralıklarla rapor sunmak.