0472 215 99 94 fef@agri.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

Yatay Geçiş, Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Başkan Doç. Dr. Kadriye URUÇ PARLAK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAYA
Üye Dr. Öğr. Üyesi Sait YILTER
Üye Dr. Öğr. Üyesi Abdulgani ŞAHİN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Tolga KORKUSUZ
Üye            Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖRKİ
Üye             Dr. Öğr. Üyesi Aytül BAYAR
Üye (Yedek) Dr. Öğr. Üyesi Nağme NAYEBPOUR
Üye (Yedek) Dr. Öğr. Üyesi Murat YILDIRIM