0472 215 99 94 fef@agri.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

Yatay Geçiş, Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Başkan Prof. Dr. Kadriye URUÇ PARLAK
Üye Doç. Dr. Hakan KAYA
Üye Doç. Dr. Abdulgani ŞAHİN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk GÜLER
Üye Dr. Öğr. Üyesi Tolga KORKUSUZ
Üye            Dr. Öğr. Üyesi Fatma SOLMAZ KILINÇ
Üye             Dr. Öğr. Üyesi Aytül BAYAR
Üye (Yedek) Dr. Öğr. Üyesi Serkan CENGİZ
Üye (Yedek) Dr. Öğr. Üyesi Nağme NAYEBPOUR

Görev Tanımı: Üniversitemiz Senatosunun belirlediği kriterler ve ilgili mevzuat kapsamında yatay geçiş, dikey geçiş, ders muafiyetleri ve intibak başvurularını değerlendirmek ve konuyla ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek.