0472 215 99 94 fef@agri.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Murat YILMAZ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nurbanu KORKMAZ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk GÜLER

Görev Tanımı: Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ilk alımında veya görev süresi uzatımında başvuru dosyalarını incelemek ve konuyla ilgili değerlendirme raporu hazırlamak.