0472 215 99 94 fef@agri.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Komisyonu


 Başkan  Dr. Öğr. Üyesi Fatih ŞENGÜL
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Rabia ÖZBERK
 Üye  Arş. Gör. Hasan ÇELİK
 Üye  Arş. Gör. Muhammet AY
 Üye  Arş. Gör. Hayrettin PULAT
 Üye  Arş. Gör. Orçun AYDOĞDU

Görev Tanımı: Oryantasyon, konferans/seminer, mezuniyet töreni ve her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin organizasyonunu sağlamak ve ilgili iş/işlemleri yürütmek.